io 8.JPG

Jeg har foreløbig ikke noget video med sommerfuglen

Dagpåfugleøje - Aglais io                                                                                                                                    

MINE OPLEVELSER:
Dagpåfugleøje er som regel den almindeligste af vore store takvinger, men den kan dog også have "off-år", hvor man næsten ikke ser den. Således i 1976 og igen i 2012.
Dagpåfugleøjet er overvintrende som voksen. Den kan derfor træffes hele året. I det tidlige forår 2014 var den således allerede fremme i midten af februar.

Udbredelse i Danmark:                                                          Kilde: Fugle og Natur.

Dagpåfugleøje er en af de almindeligste sommerfugle i Danmark, og således truffet i hele landet.

io.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Admiral i andre lande?

Peacock

Tagpfauenauge

Påfågelöga

Dagpåfugløye

Dagpauwoog

Paon du jour

Pavo Real

Pavone di giorno

Rusałka pawik

Larvens foderplanter:
Brændenælde
(Billede kommer senere)

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Arten har i de seneste årtier bredt sig meget. Den er nu ganske almindelig og udbredt i hele Skandinavien op til 62°, blot mindre almindelig i Vestnorge."

io 6 un.JPG
io 3.jpg
io 5.jpg
io 7.JPG
io 1.JPG
Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter: