top of page
urticae1.jpg
Larven og dens foderplanter:

Nældens Takvinge - Aglais urticae                                                                                                                                   

MINE OPLEVELSER:
Danmarks nationalsommerfugl er den blevet valgt til. Den er da også ganske almindelig, og en hyppig gæst i havernes blomster. Hyppigheden svinger dog en hel del, og den er som regel mindre almindelig end Dagpåfugleøje i mit område.
Også Nældens Takvinge overvintrer. Den er truffet til hen midt i december på lune vinterdage, og i milde vintre allerede i februar, (markeret med lyserødt i bjælken herunder).

Levevis:

Igen en art, der er allestedsnærværende, ikke mindst på havens nektargivende blomster, og igen en art, som varierer meget i antal fra år til år.
At Nældens takvinges larver lever på Brændenælde, kommer vel ikke som en overraskelse. De lever selskabeligt på nælderne, og sommerfuglen har 2 generationer årligt, ofte er der også en 3. generation. Overvintring foregår i det voksne stadie i udhuse, garager, i kældre og på lofter.

Nældens Takvinge er en ivrig blomsterbesøger, og ret let at have med at gøre fotomæssigt.

Udbredelse i Danmark:                                                          Kilde: Fugle og Natur.

Udbredt og almindelig i hele landet.

urticae.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Nældens Takvinger i andre lande?

Small Tortoiseshell

Kleiner Fuchs

Nässelfjäril

Neslesommerfugl

Kleine vos

Petite tortue

Ortiguera

Vanessa dell'ortica

Rusałka pokrzywnik

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Fundet overalt op til Ishavet. Hyppig"

urticae3u.png
urticae2sq.JPG
Underside
urticae5.jpg
urticae8.jpg
urticae6.jpg
urticae7 3.4.JPG
bottom of page