top of page
op sq m.jpg
op3.jpg

Slåpetornstjertvinge

Bølleblåfugl - Agriades optilete         

MINE OPLEVELSER:
Hvem skulle lige tro, at jeg havde Bølleblåfugl i min baghave?... Well, ok... overdrivelse fremmer forståelsen... men den er altså blot 14km væk, i noget der kaldes Store Klingdal. Her flyver den sammen med bl.a. Moseperlemorsommerfuglen.
Det var Viggo Kristensen, som i 2018 havde obs'et den herfra, så det måtte jeg jo så lige ud og kigge på. Jeg fandt den da også, både hannen og hunnen, vel omkring en 12-15 eksemplarer. Det ujævne og våde terræn, gjorde det dog ret besværligt at filme den.

Levevis:

Skal man se efter Bølleblåfugl, skal man sørge for lange støvler, for arten lever i hængedyndsmoser, højmoser og hedemoser, hvor der gror rigeligt med Tranebær og Mosebølle, som er larvens foretrukne værtsplanter.
Sommerfuglen kommer dog heldigvis gerne til blomster på de lidt højere liggende områder, eller sætter sig i buskene omkring. Det gør det lidt lettere, når man skal fotografere den, men der skal lige indsamles lidt mere erfaring med den, før jeg kan afgøre om den er let eller svær.

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

Arten er lokalt udbredt i Jylland, men kun inde i landet. Fundene følger omtrent den jyske højderyg fra Egtved i syd til Skagen i nord. Et enkelt fund på Læsø. Uden for Jylland nu ellers kun  på Sjælland ved Næstved (Holmegård Mose/Fensmark Skov) og nord for København (Kgs. Lyngby/Jægersborg), samt en god population i Ryesgård Dyrehave v/Ejby i bunden af Isefjorden.
Tidligere også enkeltfund på Falster, Bornholm og Fyn, dog et helt nyt enkeltfund (2018) på Sydfyn.

optilete.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Kalender optilete.gif

Hvad kaldes Bølleblåfugl i andre lande?

Cranberry Blue

Hochmoor-Bläuling

Violett blåvinge

Myrblåvinge

Veenbesblauwtje

Azuré de la Canneberge

Modraszek bagniczek

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Meget lokal i Danmark. I hængedyndsmoser i Øst- og Midtjylland, på Fyn vist kun i Snarup Mose og ved Brændegård Sø, hist og her i Nord- og Midtsjælland, et par steder på Lolland-Falster og ukendt på Bornholm."

op sq u.jpg
Underside
op1.jpg
op2.jpg
Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter:
bottom of page