top of page

MINE OPLEVELSER:
Denne meget smukke forårsbebuder var tidligere ikke at finde i det vestjyske. Da min interesse for sommerfugle blev vakt i 1969, købte jeg Torben W. Langers udmærkede bog "Skandinaviens Dagsommerfugle", hvori han skrev, at Aurora var almindelig i hele landet. Alligevel skulle der gå 12 år, før jeg så den første.
Det var en han, som fløj rundt i en lysning i Nørholm Skov, tæt ved Linding Å, den 21. maj 1981.
Øjeblikket står stadig vældig klart i min erindring... så absolut en af mine største oplevelser i min tid som "sommerfuglenørd". 
Der skulle gå 3 år, før jeg så den næste; igen en han, og på næsten samme sted; denne gang dog udenfor skoven ved jernbaneviadukten over Linding Å.
Siden starten af 90'erne er Aurora blevet mere og mere almindelig her i området, og er nu en af forårets almindeligste sommerfugle.
I 2018 havde Aurora et rigtigt flyveår. Jeg har aldrig set så mange eksemplarer på én gang, som der var i den rektangulære lysning i Assenbæk Plantage tæt på Letbæk Sø.

 

Levevis:

Aurora møder man på enge, i moser, i skovlysninger, langs grøftekanter, ja efterhånden overalt, hvor der er blomsterrigt.
Den kommer gerne til blomster.
Larven lever på korsblomstrede, især Engkarse og Løgkarse. Vil man ha' flere Aurora i haven, er det således en god ide at plante Løgkarse.
Sommerfuglen har én generation årligt, og overvintrer som puppe

Så kommer vi til dét at fotografere Aurora, og... lad mig sige det rent ud... det kan være noget af en prøvelse. Som ivrig makrofotograf kildrer det jo i fingrene efter at komme i gang igen efter en lang vinter, og her kan mødet med denne forårsbebuder udvikle sig til noget af en frustrerende  oplevelse. Aurora-hannen har ganske enkelt "ild i rumpetten" i dens søgen efter frisk klækkede, parringsvillige hunner, og et rent mareridt for en hungrende fotograf.... "Så sid dog stille, for faaaan"... men nej, den vilde jagt går... frem og tilbage langs skovstien... med en prustende fotograf i hælene...
Bedste metode er at følge en hun, som er lidt mere blomstersøgende, samtidig med at hun lokker hannerne til sig. Hannerne bliver da også noget nemmere at fotografere, når først de har overstået deres vigtigste mission, nemlig at videreføre slægten.

Udbredelse i Danmark:                                                          Kilde: Fugle og Natur.

Aurora er almindelig i hele landet. Og dog...skal man tro kortet, så enten findes den ikke i Thy, eller også har man glemt at indberette den derfra... og det kan da godt undre lidt, at den ikke skulle findes i Nationalpark Thy...

aurora.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Aurora i andre lande?

Orange Tip

Aurorafalter

Aurorafjäril

Aurorasommerfugl

Oranjetip

Aurore

Musgosa

L'Aurora

Zorzynek rzeżuchowiec

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Den må betegnes som almindelig".

Larven og dens foderplanter:

Aurora - Anthocharis cardamines                                                                                                                                                   

aurora.jpg
Underside
bottom of page