top of page
Larven og dens foderplanter:

MINE OPLEVELSER:
Den 28. juni 2010 var jeg ude for at afprøve mit nyerhvervede Sony Handycam og her så jeg for allerførste gang denne smukke og særprægede sommerfugl. Samme dag så jeg også Sortåret Hvidvinge for første gang i Vestjylland, og de blev således den direkte årsag til, at min gamle interesse for sommerfugle blussede op igen, efter en pause på små 20 år.
Det lykkedes mig at filme dyret, og selvom jeg havde en lille anelse om, hvad det var jeg havde filmet, så var der alligevel en smule tvivl. For det første var tidspunktet meget sent, iflg. min gamle sommerfuglebog. For det andet var det et meget slidt eksemplar. Uploadet og sammenlignet med billederne på Fugle&Natur, forduftede min sidste tvivl.... Det VAR sgu' Nældesommerfuglen i forårs"forklædning", jeg havde mødt.
Den dag var jeg ikke til at skyde igennem... jeg kunne slet ikke få armene ned igen... én af de allerstørste oplevelser i min "karriere"... TÆNK, at møde hele to arter, som jeg aldrig havde set i Vestjylland...
Trods ihærdig eftersøgning skulle der gå over et år, inden jeg løb på den igen; denne gang sommerformen. Det var på en brakmark, som lå lige ved siden af min ungdoms "jagtmark nr. 1", mine forældres mose nord for Nørholm Skov.
I 2012 gik det så stærkt. Et tip fra min gode ven og "kratlusker" Jesper Kristensen om, at den da var ganske almindelig i Krarup Lund v/Letbæk skulle i hvert fald afprøves. Og jo... der var den jo... én af dagene talte omkr. 15 eksemplarer.
Siden har den så fået godt fodfæste heromkring, og jeg har den fra de fleste af mine lokaliteter. Jeg vil dog ikke kalde den almindelig for området.
Opdatering 2020: Arten har tilsyneladende svært ved at få rigtig fast i det vestjyske. Kun set enkeltvis de seneste 4-5 år. 


 

Levevis:

Nældesommerfuglen er knyttet til frodige skovlysninger med god bevoksning af larvens foderplante Brændenælde, og så gør det heller ikke noget, hvis der er godt med Brombærbuske, som den voksne sommerfugl elsker at besøge. Den bevæger sig dog gerne udenfor dens egentlige habitater, og især i de år, hvor den optræder talrig, kan man træffe den i det åbne land, i haver, ruderater, moser m.m.

Arten adskiller sig fra alle andre danske sommerfugle ved at have 2 vidt forskellige udseender i 1. og 2. generation. Go'e gamle Carl von Linné, forskeren, som i 1700-tallet satte system i dyre- og planteverdenen, troede i starten, at der var tale om to forskellige arter.

Som nævnt lever larven på Brændenælde, sådan halvselskabeligt, for den lever ikke så tæt sammen som f.eks. Dagpåfugleøje og Nældens takvinges larver, men dog tættere end Admiral og Det hvide C. Larven af 2. generation overvintrer.
Æggene lægges på undersiden af et nældeblad i en lang streng, som minder om nældeplantens frøsætning (se midterste foto), sikkert et forsøg på at narre eventuelle ægrøvere.
Nældesommerfuglens flugt er hurtig, og den kan være svær at følge. Heldigvis kommer den gerne til blomster, og det er her man skal være klar med kameraet, hvis man vil fange den på "filmrullen".

Udbredelse i Danmark:                                                          Kilde: Fugle og Natur.

Nældesommerfuglen blev første gang meldt fra Danmark i 1881 (Falster). Derfra har den bredt sig til det meste af af landet; først til Sydsjælland og Lolland, så Langeland, Fyn, det østlige Jylland og Bornholm. I dette Århundrede har den så også indtaget store dele af Vest- og Nordjylland.

levana.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Nældesommerfuglen i andre lande?

European Map

Landkärtchen

Kartfjäril

Landkaartje

Carte géographique

Prótea

Vanessa levana

Rusałka kratkowiec

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"En art, som har bredt sig en del i Danmark. Kendt siden 1881, da enkelte var fanget på Falster. 50 år senere var den nået til Lolland, Sydsjælland og én gang i Jylland, men derefter er den fundet ved Åbenrå, på Fyn. Langeland og mange steder på Sydsjælland, ofte meget talrig, og almindelig udbredt på Lolland-Falster."

 Nældesommerfugl - Araschnia levana        

1.gen.
2.gen.
Underside
bottom of page