top of page
aglaja1.jpg
Larven og dens foderplanter:
2019-07-26_102047(1).jpg

Kejserkåbe - Argynnis paphia                                         

MINE OPLEVELSER:
Kejserkåben mødte jeg første gang på vores Frankrigstur i 2014, hvor jeg så den i sommerfuglehaven i Digne-les-Bains.
I 2019 fik jeg så set den i Danmark, takket være J.P. Filskov, som viste et par lokaliteter ved Horsens.

Levevis:

Sommerfuglen finder man i løvskovenes  lysninger, langs stierne og skovbryn. Den tager dog af og til "på udflugt" til villahaver i nærheden, især i slutningen af flyvetiden, hvor man bl.a. kan møde den i sommerfuglebuskene.
Kejserkåbe kommer gerne til blomster. I Horsens så jeg den på Tidsel, en plante, som man jo ofte finder på de ovennævnte lokaliteter.

Kejserkåben findes også i en sjælden  olivengrøn variant kaldet "valesina" (det nederste foto).
Larven lever på Viol-arter, og overvintrer.

Både i Frankrig og i Horsens var den forholdsvis let at fotografere, så med min foreløbig beskedne kendskab til arten, vil jeg anse den for at være i den nemmere ende.

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

Kejserkåbe er fortrinsvis udbredt og almindelig på Øerne, samt det østlige Jylland, især trekantsområdet. I resten af Jylland kun få og spredte mod vest og nord.

paphia.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Kejserkåbe i andre lande?

Silver-washed Fritillary

Kaisermantel

Silverstreckad pärlemorfjäril

Keisrkåpe

Keizersmantel

Tabac d'Espagne

Nacarada

Pafia

Dostojka malinowiec

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:
"Udbredt og ofte talrig i skove i hele 
Danmark

Underside
2019-07-26_102047(1).jpg
bottom of page