top of page

Skovperlemorsommerfugl - Argynnis adippe                                                                                                                          

MINE OPLEVELSER:
Skovperlemorsommerfuglen har jeg endnu til gode at møde.

Levevis:

Lokaliteterne for Skovperlemorsommerfugl i de tilbageværende jyske populationer, skulle være Klitter og blomsterrige overdrev, men i  Hammer Bakker findes den også i skovlysninger, ligesom det er tilfældet med de sjællandske og bornholmske populationer.

Larven lever på forskellige Viol-arter, og overvintrer.
Fotomæssigt har jeg endnu til gode at møde den, men jeg formoder den er lige så svær som fætteren Klitperlemorsommerfugl, som jeg foreløbig ikke har de bedste foto-oplevelser med.

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

Skovperlemorsommerfuglen var tidligere, omend ikke almindelig, så dog udbredt i det meste af landet, med undtagelse af Vest- og Sønderjylland. Nu er arten kun at finde langs den nordjyske vestkyst fra Hanstholm og op til Skagen, Hammer Bakker ved Ålborg, og i de sydøstlige dele af Sjælland, hvor den endnu er ret almindelig, samt på Bornholm, hvor den også stadig træffes i pænt tal.

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Sortplettet Bredpande i andre lande?

High Brown Fritillary

Feuriger Perlmutterfalter

Skogspärlemorfjäril

Adippeperlemorvinge

Bosrandparelmoervlinder

Moyen Nacré

Puntos azules

Adippe

Dostojka adype

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Har bredt sig en del i de senere år. Fundet mange steder i Øst- og Midtjylland, enkelte steder på Fyn, Lolland-Falster og Bornholm, og er jævnt udbredt og ikke ualmindelig i Sjællands skove."

Underside
Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter:
bottom of page