top of page
2019-07-17_123942(1)(1).jpg
2019-07-17_122438(1).jpg

Kosternik leśniak

Kosternik leśniak

Kosternik leśniak

Klitperlemorsommerfugl - Argynnis niobe                                                                                                                          

MINE OPLEVELSER:
Mine foreløbige indtryk af mødet med Klitperlemorsommerfuglen er, at den er noget af en "vildbasse". Jeg mødte den første gang i 2015  i klitterne på Skallingen nær ved vogterhuset og stranden, og det  lykkedes mig blot at få 3 korte videosekvenser i de 3 timer, jeg jagtede den. Meget bedre gik det ikke i 2018, hvor jeg fik et enkelt skud af den på Addit Hede.
Addit Hede 2019: Så lykkedes det endelig at få "fuglen" til at sidde stille i mere end 2 sekunder. En lille busk af Stor Knopurt var alligevel så lokkende, at de blev siddende og fouragerede på blomsterne.

Levevis:

Klitperlemorsommerfugl træffer man i de tørre, sandede klitområder langs vore kyster, men også indlangs på passende, tørre lokaliteter. Addit Hede er f.eks. et af de sikre steder at finde den.

Larven lever på forskellige Viol-arter, og overvintrer.
Klitperlemorsommerfuglen er bestemt ikke nem at ha' med at gøre fotomæssigt. Men er man så heldig at træffe den på jagt efter nektar, kan det lade sig gøre at liste sig ind på den.

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

Klitperlemorsommerfuglen er hovedsagelig en kystart. Fundet langs hele Jyllands vestkyst, flere steder på østkysten, og såmænd også på lokaliteter inde i Midtjylland. Den holdt ud på Sjælland indtil 1989, hvor den sidst blev noteret fra Melby Overdrev. Udover Jylland, findes der nu kun en lille bestand på Bornholms sydkyst.

niobe.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Klitperlemorsommerfugl i andre lande?

Niobe Fritillary

Mittlener Perlmutterfalter

Hed pärlemorfjäril

Niobeperlemorvinge

Duinparelmoervlinder

Chiffre

Niobe

Dostojka niobe

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"I Jylland mod vest og nord, på østkysten ned til Djursland, ellers kun få steder. På Fyn ved Fåborg. Endvidere i Nordsjælland og i visse steder i Østsjælland, som i Køge egnen, på Lolland ved Lyttesholm og udbredt på Bornholm."

Underside
2019-07-17_122535(1).jpg
2019-07-17_123942(1)(1).jpg
Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter:
bottom of page