top of page
agestis sq.JPG
agestis 4.3.JPG
agestis1.jpg
agestis2.jpg
agestis3.JPG

White Admiral

White Admiral

Rødplettet Blåfugl - Aricia agestis                                         

MINE OPLEVELSER:
Efter at have set den på en 3-4 af mine lokaliteter i perioden 2011-14, synes den at være forsvundet igen. Den var ellers ret så talrig på den lille Lucernemark i Hessel v/Hodde, hvor jeg senest så en 8-10 eksemplarer i 2014.
I 2018 har jeg så mødt den igen på den nye lokalitet "Barbara's Hule" syd for Varde.

Levevis:

Rødplettet Blåfugl foretrækker tørre, blomsterrige lokaliteter som brakmarker, ruderater, marker og skovlysninger, men også på enge.
Den har 2-3 generationer om året og larven af sidste generation, som lever på arter af Storkenæb, overvintrer. Ud fra hvad jeg har kunnet læse mig frem til, skulle også denne larve blive besøgt af myrer, i lighed med mange andre af blåfuglene.
Fotomæssigt hører den til i den lettere kategori, især når den har travlt med at suge nektar.

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

Rødplettet Blåfugl er efterhånden truffet over det meste af landet, omend meget lokalt.

agestis.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Kalender agestis.gif

Hvad kaldes Rødplettet Blåfugl i andre lande?

Brown Argus

Kleiner Sonnenröschen-Bläuling

Rödfläckig blåvinge

Bruin blauwtje

Collier de corail

Morena Serrana

Modraszek agestis

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"I Danmark lokalt udbredt på Øerne, dog sjælden på Lolland-Falster. I Jylland i egnen fra Djursland til Silkeborg, ved Viborg, Horsens, Vonsild, Lærkenfeldt, og... ganske isoleret... ved Hanstholm."

Underside
agestis sq.JPG
agestis 4.3.JPG
Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter:
bottom of page