top of page

Blåfugle

Blåfugle, Lycaenidae

Der er fundet yderligere 7 arter af Blåfugle i Danmark, samt en enkelt art i underfamilien Rhiodininae:
Terningsommerfuglen, Hemearis lucina er netop denne art i underfamilien. Den levede indtil 1960 på nogle ganske få lokaliteter på Sjælland. Arten menes nu uddød.
Stor Ildfugl, Lycaena dispar levede i perioden 1934-1955 på en enkelt lokalitet på Falster (Horreby Lyng). Også den må anses for at være uddød i Danmark. I 2015 blev der dog set et eksemplar på Bornholm. Lokaliteten blev holdt hemmelig af hensyn til evt. skruppelløse samlere. Desværre fik arten ikke fodfæste på øen.
Violet Ildfugl, Lycaena alciphron kendes kun i to eksemplarer fra det sydlige Falster (1939). Da arten lever både i Tyskland og Polen, kan der være en lillebitte mulighed for at møde den igen i det sydøstlige Danmark.
Slåensommerfuglen, Satyrium pruni ynglede tidligere på Sjælland og Lolland-Falster, men er ikke set siden 1987. Nok også forsvundet fra den danske fauna.
Egesommerfuglen, Satyrium ilicis levede indtil 1982 nogle ganske få steder i Jylland, men er nu helt forsvundet.
Kløverblåfugl, Glaucopsyche alexis, som er fundet 2 gange, må anses for en tilfældig strejfer og ikke hjemmehørende i Danmark.
Endnu et enkeltstående fund blev gjort i 2011, da man fandt
Geranium-Blåfugl, Cacyreus marshalli på Falster. Det formodes at arten er blevet indslæbt sandsynligvis som larve eller puppe, med et parti drivhusblomster.
Ialt 28 arter er dermed konstateret i Danmark. På verdensplan er der næsten 6000 forskellige arter, og gruppen er således en af de største.

bottom of page