top of page

Rødlig Perlemorsommerfugl - Boloria euphrosyne                                                                                                                          

MINE OPLEVELSER:
I løbet af de seneste 50 år er mange sommerfuglearter uddøde eller i bedste fald, gået stærkt tilbage. Rødlig Perlemorsommerfugl er netop én af disse, der er i stærk tilbagegang. Det var derfor fantastisk at opleve denne flotte sommerfugl i Søholt Storskov på Lolland i 2015. Én af de lokale sommerfuglenørder, Barvid Jørgensen, var så venlig at guide mig i jagten på sommerfuglen, og han fandt endda et par i parring... helt ubeskrivelig oplevelse...

Levevis:

Rødlig Perlemorsommerfugl lever i skovlysninger og skovenge med masser af blomster. 

Den kommer gerne til blomster. Jeg så den f.eks. på Ærenpris, Mælkebøtte  og Krybende Læbeløs, som synes at være dens yndlings"restaurant"...
Flugten er lav og forholdsvis langsom og kort.

Æggene lægges enkeltvis på Viol. Overvintringen sker som larve. 

Fotomæssigt hører den til én af de nemmere, når den "fordyber" sig i blomsternes søde nektar.

Udbredelse i Danmark:                                                          Kilde: Fugle og Natur.

Sommerfuglen holdt stand i Jylland i skovene på nordsiden af Vejle fjord, Stakrode og Stoubo Skov, indtil slutningen af 1990'erne. Sidste sikre fund må være i Stakrode Skov i 2005. Et dødt eksemplar skulle dog været fundet ved Snaptun lidt nord for, så sent som i 2012.
På Fyn er sidste fund fra 2003.
Rødlig Perlemorfugl findes nu kun på få lokaliteter i Midt- og Sydsjælland og på Lolland-Falster, men også her er den truet af tilgroning af skovlysningerne, hvor den lever.
Et overraskende fund gjort i Bøllemosen 2018, langt væk fra artens tilbageværende levesteder.

euphrosyne.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Rødlig Perlemorsommerfugl i andre lande?

Pearl-bordered Fritillary

Veilchen-Perlmutterfalter

Prydlig pärlemorfjäril

Rødflekket perlemorvinge

Zilvervlek

Grand Collier argenté

Perlada rojiza

Eufrosine

Dostojka eufrozyna

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Udbredt og ofte talrig, i Vestjylland dog ikke almindelig. På Falster er den ikke iagttaget mange steder og først i ret ny tid. Fra Bornholm kendes den ikke. Ellers overalt til Ishavet"
Det siger vist alt om artens tilbagegang...

Underside
Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter:
bottom of page