top of page

Brunlig Perlemorsommerfugl - Boloria selene                                                                                                                        

MINE OPLEVELSER:
Brunlig Perlemorfugl beskrives som værende i rivende tilbagegang på Fugle&Natur. Det er heldigvis ikke mit indtryk af sommerfuglen her i området, hvor jeg har mødt, og stadig møder den i pænt tal, f.eks. ved Kvie Sø, hvor der fløj 100+ af den i anden generation i 2011. Siden har jeg dog ikke set den i så store mængder, så måske er der noget om snakken. Endvidere blev området slået i 2013. Heldigvis stod der nogle få tidsler tilbage, og på dem fandt jeg ca. 20 eksemplarer.
På Nørholm Enge møder jeg den hvert år, hvor den har en lille, meget sårbar population på en meget lille biotop. Senest har jeg fundet den på Haltrup Hede i den del, hvor højmosen ligger, og i Storemose.
I min samlertid var den også meget almindelig i Ellebæk Mose, som hørte med til min fars jorder. Der har biotopen i mellemtiden ændret sig så meget, at jeg ikke har genfundet den.

Nyeste opdatering fra Kvie Sø tyder på, ar arten har det rigtig svært derovre nu... ingen fund af forårsgenerationen i 2018

Levevis:

Brunlig Perlemorsommerfugls lokaliteter er fugtige, blomsterrige enge, moser og skovlysninger.

Sommerfuglen har 2 generationer om året, den første fra omkring midt maj og anden generation flyver i august. Larven lever på Viol, og overvintrer i dette stadie.

Den besøger gerne alle blomster på lokaliteterne, men synes dog at have en forkærlighed for de nektarrige tidsler.

Den lader sig gerne fotografere.

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

Brunlig Perlemorsommerfugl hører også til de arter, der er i stærk tilbagegang, især på Øerne. På Bornholm er den stadig repræsenteret. I Jylland har den stadig mange gode populationer, og kan optræde talrigt på egnede lokaliteter. Dog sparsom i det sydøstlige Sønderjylland.

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Brunlig Perlemorsommerfugl i andre lande?

Small Pearl-bordered Fritillary

Braunfleckiger Perlmutterfalter

Brunfläckig pärlemorfjäril

Brunflekket perlemorvinge

Zilveren maan

Petit Collier argenté

Perlada castaña

Selene

Dostojka selene

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Overalt i Skandinavien, fra syd til nord. Den
er ofte talrig på flyvestederne, og varierer en del."

Underside
2019-06-23_104028(1)-1.jpg
Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter:
bottom of page