Engperlemorsommerfugl - Brenthis ino                                                                                                                        

MINE OPLEVELSER:
Jeg har endnu ikke mødt Engperlemorsommerfuglen.

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

Som mange af de andre perlemorsommerfugle er også Engperlemorsommerfugl gået stærkt tilbage. Den er dog ofte talrig på dens tilbageværende lokaliteter, som findes på Sjælland og Bornholm. På Sjælland findes den i nærheden af Køge, i området ved Tureby. Endvidere er der en koloni ved Hvalsø, og endelig kan den findes på et par nordsjællandske lokaliteter. På Bornholm er der flere findesteder, bl.a. Almindingen, hvor den synes at være almindelig. Den var tidligere også udbredt på Fyn, men der var den sidst set i 2007. Glædeligvis er den igen set i 2014 og 2017 i et skovområde mellem Vissenbjerg og Odense. Fra Jylland kendes der kun 3 fund: Et eksemplar fra Mols Bjerge, og de 2 andre fund ved Vejle Fjord, sjovt nok endda i antal: 7 i 1978 og 2 i 1989, hvilket er det seneste jyske fund.

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Engperlemorsommerfugl i andre lande?

Lesser Marbled Fritillary

Mädesüss-Perlmutterfalter

Älggräspärlemorfjäril

Engperlemorvinge

Purperstreepparelmoervlinder

Nacré de la Sanguisorbe

Laurel Menor

Dostojka ino

Larvens foderplanter:
Mjødurt

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Fundet mange steder i skove på de danske øer, undertiden talrig, men aldrig meldt fra Jylland. Det er påfaldende, da arten findes i Sydslesvig"

Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter: