top of page
Kamera Close Up

Cuivré commun

Grøn Busksommerfugl - Callophrys rubi                                                    

MINE OPLEVELSER:
Grøn Busksommerfugl har man jo valgt at kalde den nu om dage. Jeg kunne nu bedre li' det goe gamle Brombærfugl; det nye er jo til at slå knuder på tungen over...
Nå men, borset fra det, så er det er en art, som jeg møder på mange af mine lokaliteter. Nørholm Hede selvfølgelig først og fremmest, men også på Haltrup Hede, Abild Hede og senest, lidt overraskende inde i Ansager Plantage, langs én af stierne, hvor der også groede lidt lyng.
Overordnet set en sommerfugl, som stadig er lige så almindelig som i min samlertid i '70-'80erne...

Levevis:

Grøn Busksommerfugl forekommer især på tørre biotoper som heder, højmoser, skovlysninger og stier, og også gerne sandede steder med hedeagtig bevoksning.
Den er meget territorial anlagt, og har ofte en ynglingsudkigspost på et blad eller gren. På Nørholm Hede og Abild Hede ser den oftest på de spredte Mosebøllebuske, hvorpå den bl.a. lægger sine æg. Hr. Langer skriver, at den ikke søger til blomster. Det mener jeg så ikke er helt  rigtigt, for på Nørholm Hede går den på Mosebølleblomsterne og på Haltrup Hede er de udspringne pilerakler, den opsøger...
Foruden Mosebølle som værtsplante, nævnes også Gyvel, Tranebær og Blåbær, plus et par stykker mere... Brombær måske?... der findes åbenbart ingen sikre obs, så uvist af hvilken grund den fik dette navn...
Den overvintrer som puppe.
Den lille sommerfugl er noget af en vildbasse. Den flyver som en skoldet skid og er nærmest umulig at følge i flugten. Men flugten er som regel lav og ganske kort, og når den sætter sig, er det altid med lukkede vinger.

Alt efter sommerfuglens humør, kan den enten være ret let at fotografere, eller også komplet umulig. Det kræver i hvert fald en god portion tålmodighed. Dens stærkt territoriale adfærd hjælper heller ikke ligefrem til, for har man endelig fået sig listet ind på den, så skal der blot komme en artsfælle forbi, og chancen er forspildt...

Udbredelse i Danmark:                                                          Kilde: Fugle og Natur.

Grøn Busksommerfugl er lokalt almindelig i hele Jylland, på Fyn nogle få steder på Sydfyn, og i Nordsjælland. Ikke fundet på Lolland/Falster i nyere tid og (vistnok) aldrig meldt fra Bornholm.

rubi.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Kalender rubi.gif

Hvad kaldes Grøn Busksommerfugl i andre lande?

Green Hairstreak

Brombeer-Zipfelfalter

Grönsnabbvinge

Grønnvinge

Groentje

Argus vert

Cejialba

Tecla del rovo

Zieleńczyk ostrężyniec

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Brombærsommerfuglen er udbredt over det meste af Danmark, dog ukendt fra Bornholm"

Jeg kan lide navnet Brombærfugl, det ligger mere mundret, selvom det er en smule misvisende.

rubi sq1.jpg
Underside
rubi1.jpg
rubi 3.4.jpg
rubi2.jpg
Larven og dens foderplanter:
rubi sq1.jpg
rubi5.jpg
bottom of page