top of page

Sortplettet Bredpande - Carterocephalus silvicola                                                                                                                               

MINE OPLEVELSER:
På min tur i 2015 til Søholt Storskov på Lolland, efter Rødlig Perlemorsommerfugl, havde jeg håbet også at se denne sjældne bredpande. Desværre fandt min guide Barvid Jørgensen og jeg den ikke. Vi var sandsynligvis lige en uges tid for tidligt ude, så jeg måtte "nøjes" med perlemorfuglen...

Levevis:

Sortplettet Bredpande finder man i fugtige  og frodige skovlysninger og langs skovstier, hvor den søger til blomster af bl.a. Storkenæb. Som andre bredpander ynder den at sole sig, og det foregår ofte på bregner, blade eller et græsstrå.

larven, som overvintrer, lever på forskellige Græsser; der nævnes bl.a. Milliegræs og Eng-rørhvene.
Fotomæssigt har jeg, af gode grunde, ingen erfaring endnu. Umiddelbart vil jeg tro den er rimelig nem at komme ind på livet af...

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

Sortplettet Bredpande er vel Danmarks allersjældneste ynglende sommerfugl. Kun fundet på Lolland, Falster og en enkelt gang på Møn (Ulvshale 1957).
Nu er arten desværre forsvundet fra alle kendte lokaliteter, lige med undtagelse af Søholt Storskov, og her er den i stærk tilbagegang. Hvis der ikke gøres noget drastisk for at redde lokaliteterne i skoven, må man frygte, at Danmark er én art fattigere i løbet af ganske kort tid.

silivicola.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Sortplettet Bredpande i andre lande?

Northern Chequered Skipper

Gold-Dickkopffalter

Svartfläckig glanssmygare

Svartflecksmyger

Hespérie de la crételle

Kosternik leśniak

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Fanget første gang i Danmark 1941 i Roden Skov på Lolland, hvor den stadig forekommer.I årene siden har den også bredt sig til andre skove på Lolland-Falster, men er stadig i Danmark kun kendt fra disse to øer.
Arten kan være overordentlig talrig, og flere danske samlere har oplevet at fange 50-100 styk på en enkelt samletid"

Uuuuuha, Hr. Langer... man får jo helt ondt i maven, når man læser dette...

Underside
Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter:
bottom of page