top of page
Kamera Close Up
tullia u.png
tullia1.JPG
Kamera Close Up
Kamera Close Up

White Admiral

White Admiral

Moserandøje - Coenonympha tullia                                                 

MINE OPLEVELSER:
Moserandøjet havde jeg, indtil 2013, kun set i Filsø tilbage i 80'erne. Nu har jeg fundet den lige i nærheden af Ansager, nok kun en god kilometer i luftlinje fra mit hjem... og det er jo egentlig fantastisk. Det hænger jo nok sammen med, at man er tilbøjelig til at tage ud på de samme gamle "jagtmarker" i stedet for at afprøve nye steder. Det gjorde jeg så i 2013 med et fantastisk overraskende resultat. Haltrup Hede, som ligger i Haldbjerg Plantage har vist sig at være lidt af et smørhul med mange gode arter, heriblandt altså Moserandøje, som synes at være ret så talrig.
Efterfølgende synes arten dog at være gået en del tilbage, men forhåbentlig er det bare den årlige variation i hyppighed, der gør sig gældende, for Kærulden, som er larvens foderplante, er fortsat almindelig på lokaliteten.

Levevis:

Moserandøje holder til i højmoser og hængesækmoser, hvor der gror rigeligt af larvens foderplante, Kæruld.
Den kommer sjovt nok sjældent til blomster, men foretrækker at sidde og gemme sig på et græsstrå, hvilket gør den til én af de sværeste sommerfugle at fotografere... der er altid et strå eller to i vejen, og da den samtidig er noget sky af sig, kommer man virkelig på noget af en opgave.

Ydermere har sommerfuglen den uvane altid at sidde med sammenklappede vinger, noget den har tilfælles med sin mindre slægtning, Okkergul Randøje. Oversiden er brunlig, over i det lidt mørkere.
Larven lever som nævnt på Kæruld, hvorpå den overvintrer.

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

Arten findes meget lokalt i højmoser og hedemoser spredt ud over det meste af Jylland. Synes at være forsvundet fra Fyn og de sydlige øer. Det samme gælder Sjælland, hvor der nu kun er et par, stærkt truede bestande tilbage.

tullia.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Kalender tullia.gif

Hvad kaldes Moserandøje i andre lande?

Large Heath

Grosses Wiesenvoegelchen

Starrgräsfjäril

Myrringvinge

Veenhooibeestje

Fadet des tourbières

Ninfa de Mueller

Strzępotek soplaczek

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Engrandøje er fundet på enge over hele Skandinavien, men synes i Danmark at være almindeligere udbredt i Jylland, end på Øerne. Den er noget lokal af sig, men gerne talrig, hvor den findes"
Og HOV.... Nej, det er ikke en fejl... den hed nemlig Engrandøje dengang, og "nutidens" Engrandøje blev kaldt Duftgræsrandøje. Heldigvis har den bevaret sit latinske navn, ellers kunne det jo ende med total forvirring...

Underside
tullia sq.jpg
tullia 4.3.JPG
Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter:
bottom of page