top of page

Gul Høsommerfugl - Colias hyale                                                                                                                             

MINE OPLEVELSER:
Gul Høsommerfugl har jeg endnu ikke mødt.

Levevis:

Ligespm Orange Høsommerfugl er den Gule Høsommerfugl en sjælden træksommerfugl. Den når dog ikke helt så langt omkring, som dens orange fætter, og fundene begrænser sig til det sydøstlige Danmark.
Også Gul Høsommerfugl elsker lucerneblomsternes nektar, hvor den ofte træffes sammen med de andre sjældne tilflyvere.
Larven lever på forskellige kløverarter, især Lucerne, men er, så vidt vides, aldrig lykkedes med at overvintre.
Foto-oplevelser med dyret har jeg af gode grunde ikke endnu, men jeg går stærkt ud fra, at den opfører sig som sin orange fætter...

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

Ligesom fætteren i den orange udgave, er den Gule Høsommerfugl en træksommerfugl, som i varme somre med østen/sydøstenvind besøger især de sydøstlige egne af Danmark. Kun ganske få fund i Jylland og Fyn.

hyale.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Kalender hyale.gif

Hvad kaldes Gul Høsommerfugl i andre lande?

Pale Clouded Yellow

Goldene Acht

Ljusgul höfjäril

Gele luzernevlinder

Soufré

Szlaczkoń siarecznik

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Som venteligt ved en typisk tilflyver, kan Gul Høsommerfugl optræde snart her, snart der, og sikre fangststeder kan derfor ikke opgives."
 

Underside
Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter:
bottom of page