top of page

Myrgulvinge

Mosehøsommerfugl - Colias palaeno                                                                                                                         

MINE OPLEVELSER:
Mosehøsommerfugl har jeg endnu ikke mødt.
En tur til Sverige i sommeren 2018 efter den og et par andre sjældenheder, måtte desværre aflyses. På grund af det meget varme forår, startede artens flyvetid meget tidligt, hvilket betød, at sommerfuglen allerede ville være slidt og affløjet på turtidspunktet.

Levevis:

Mit kendskab til sommerfuglen er desværre "nul", men iflg. pålidelige kilder skulle den være at finde i højmoser o.l.. I Sverige meldes den bl.a. også fra militære skydeterræn som Skillingaryd Skjytfält, hvor jeg har tænkt mig at opsøge arten. Den kommer gerne til blomster.
Larvens foretrukne foderplante er Mosebølle, men kan også træffes på Blåbær. Den overvintrer i dette stadie.

Som de andre høsommerfugle er det en kraftfuld flyver, og vil man fotografere den, gøres det bedst, når den har travlt med at søge nektar.

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

Bortset fra 1992, hvor arten havde et forrygende år som tilflyver fra det østlige Europa, er den kun set ganske få gange i Danmark, i form af tilflyvere fra Sverige.
Det meget tidlige og varme forår i 2018, bød dog på en "mini-invasion" af arten i Skagens-området, hvor der blev set flere eksemplarer.

palaeno.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Kalender palaeno.gif

Hvad kaldes Mosehøsommerfugl i andre lande?

moorland clouded yellow,

Hochmoorgelbling

Svävelgul höfjäril

Myrgulvinge

Veenluzernevlinder

Le Solitaire

Szlaczkoń torfowiec

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Arten forsvinder i Danmark ofte helt i årevis, for så pludselig at dukke op igen på ganske uventede steder. Der kan muligvis være tale om indvandring nordfra, men Palæno må alligevel betragtes som den eneste hjemmehørende af de tre høsommerfugle - og den sjældneste. En Palæno-fangst i Danmark er altid en begivenhed."
 

Underside
Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter:
bottom of page