top of page
mini sq1.jpg
Kamera Close Up
minimus1.jpg

Slåpetornstjertvinge

Dværgblåfugl - Cupido minimus       

MINE OPLEVELSER:
Denne lille sommerfugl så jeg for første gang i 2011. Det var ved Puglund Fiskesø. Da søen blev gravet ud, blev der dannet en grusbanke ved siden af søen, og der fandt jeg så Dværgblåfuglen. Ikke så underligt for der voksede masser af Rundbælg. Desværre ser det ud til at Gyvelplanterne har fået overtaget og dermed kvalt Rundbælg bestanden, og jeg har desværre ikke mødt sommerfuglen der siden 2013.
Det var derfor med stor glæde jeg genså sommerfuglen i 2020... ikke i Puglund, men langs jernbaneterrænet ved Varde Banegård. Det var Gunner Kjerulf Poulsen, der satte mig på sporet. Vi så nok omkring en 15-20 eksemplarer på området. Få dage efter var der så mindst lige så mange i Utoft Sande v/Grindsted. Dejligt at se den lille sommerfugl trives så godt.

Levevis:

Dværgblåfuglen foretrækker tørre biotoper, med god bevoksning af larvens foderplante Rundbælg. Grusgrave, som har lagt hen et stykke tid, er et godt sted at søge. Tørre overdrev, langs banestrækninger og tørre sandede marker og ruderater, er andre muligheder.
Sommerfuglen er meget lokal, og holder ofte sammen i små kolonier. Den har som regel 2 kuld om året. Larven overvintrer.
Sommerfuglen lader sig gerne fotografere, når den kommer til blomsterne.

 

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

Dværgblåfuglen findes spredt og meget lokalt i det meste af landet på egnede biotoper, dog ikke mange fund på Lolland, Falster og Bornholm, samt det sydvestlige Jylland.

minimus.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Kalender minimus.gif

Hvad kaldes Dværgblåfugl i andre lande?

Small Blue

Zwerg-Bläuling

Mindre Blåvinge

Dvergbåvinge

Dwergblauwtje

Argus frêle

Deunde Oscuro

Modraszek malczyk

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"I Jylland nord for linjen Ringkøbing-Vejle, samt enkelte steder i Sønderjylland; på alle Øerne, men meget lokal."

mini sq.JPG
Underside
mini2.JPG
dværgblåfugl3.jpg
dværgblåfugl 5.JPG
mini 3.4.JPG
Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter:
bottom of page