mini 4.JPG

Slåpetornstjertvinge

Dværgblåfugl - Cupido minimus       

MINE OPLEVELSER:
Denne lille sommerfugl så jeg for første gang i 2011. Det var ved Puglund Fiskesø. Da søen blev gravet ud, blev der dannet en grusbanke ved siden af søen, og der fandt jeg så Dværgblåfuglen. Ikke så underligt for der voksede masser af Rundbælg. Desværre ser det ud til at Gyvelplanterne har fået overtaget og dermed kvalt Rundbælg bestanden, og jeg har desværre ikke mødt sommerfuglen der siden 2013.

Levevis:

Dværgblåfuglen foretrækker tørre biotoper, med god bevoksning af larvens foderplante Rundbælg. Grusgrave, som har lagt hen et stykke tid, er et godt sted at søge. Tørre overdrev, langs banestrækninger og tørre sandede marker og ruderater, er andre muligheder.
Sommerfuglen er meget lokal, og holder ofte sammen i små kolonier. Den har som regel 2 kuld om året. Larven overvintrer.
Da arten jo desværre er forsvundet fra fiskesøen, er det ikke de helt store erfaringer, jeg har med fotograferingen af den. Jeg husker den dog som værende rimelig nem, når den sad på Rundbælg blomsterne, og på Addit Hede, hvor jeg også har mødt den, kom jeg da også rimeligt let på skudhold.

 

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

Dværgblåfuglen findes spredt og meget lokalt i det meste af landet på egnede biotoper, dog ikke mange fund på Lolland, Falster og Bornholm, samt det sydvestlige Jylland.

minimus.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Dværgblåfugl i andre lande?

Small Blue

Zwerg-Bläuling

Mindre Blåvinge

Dvergbåvinge

Dwergblauwtje

Argus frêle

Deunde Oscuro

Modraszek malczyk

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"I Jylland nord for linjen Ringkøbing-Vejle, samt enkelte steder i Sønderjylland; på alle Øerne, men meget lokal."

mini sq.JPG
mini2.JPG
mini sq1.jpg
mini3.JPG
mini 3.4.JPG
Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter: