Kamera Close Up
Kamera Close Up
Kamera Close Up
Kamera Close Up

Gråbåndet Bredpande - Erynnis tages                 

MINE OPLEVELSER:
Gråbåndet Bredpande kender jeg kun fra mine unge dage. Da levede den nemlig i mine forældres lille mose, hvor den havde selskab af andre fine arter, som også er gået hen og blevet sjældne.

Den levede der  i hvert fald indtil 1976, hvor jeg har et eksemplar af den. Desværre førte jeg ikke dagbog over hvilke arter jeg så, år for år, og det kan man jo så ærgre sig over nu.
Talrig var den ikke. Jeg så vel en 2-3 stykker på en sæson.
Mosen er nu helt tilgroet, så chancen for at genfinde den er lig nul, men selvfølgelig har jeg prøvet. Tænk hvis nu...

Levevis:

Den lille sjældenhed er at finde på tørre, sandede steder, klitter, heder og overdrev. I mine forældres mose, var det også på de højstliggende, tørreste pletter jeg fandt den.
Flugten er lav, men hurtig og kraftfuld. Den ynder at sidde og sole sig bare, sandede pletter.
larven lever på Kællingetand, og overvintrer i dette stadie.
Fotomæssigt har jeg ikke nogen erfaring med den.

Udbredelse i Danmark:                                                 Kilde: Fugle og Natur

Gråbåndet Bredpande har i dag sin hovedudbredelse i Nordjylland. I kystområder langs vestkysten fra Nationalpark Thy og op til Grenen, og så igen ned langs østkysten til Ålbæk. På Læsø er der en lille bestand. Det samme gælder det sydlige Djursland. Derudover kun spredte fund i den nordlige del af Jylland.
På Sjælland findes den nu kun ved Melby Overdrev, og de seneste år er der kun gjort enkeltvise fund. Den er i overhængende fare for helt at forsvinde derfra.

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Gråbåndet Bredpande i andre lande?

Dingy Skipper

Dunkler Dickkopffalter

Skogsvisslare

Skogsmyger

Bruin Dikkopje

Point-de-Hongrie

Cervantes

Tagete

Powszelatek brunatek

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Arten er fundet over det meste af Skandinavien syd for den 62. breedegrad. Mangler på Bornholm.

Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter:
P1200213.JPG