top of page

Hedepletvinge - Euphydryas aurinia                                                                                                                                         

MINE OPLEVELSER:
Hedepletvingen har en helt speciel plads i mit hjerte, fordi jeg med egne øjne har oplevet sommerfuglen på en af min barndoms yndlingsbiotoper, Nørholm Hede, hvor den fløj indtil 1975. Desværre forsvandt den fra det lille område, hvor den levede. Årsagen kan man kun gisne om... indsamling, ændring af biotop eller noget helt tredje...
I hvert fald er den væk. Egentlig burde der være gode muligheder for at den stadig kunne leve der, for larvens foderplante, Djævelsbid, er der stadig mange af, især langs stierne.

Heldigvis lever den stadig i bedste velgående mange steder i Nordjylland, takket været effektiv pleje og beskyttelse af dens leveområder. I 2016 besøgte Jesper Kristensen og jeg således Tranum Overklitten Sø, hvor de fløj i 100'vis... en fantastisk skøn oplevelse...
 

Levevis:

Hedepletvinge træffes i frodige lavninger på heder og blomsterrige marker og enge, grænsende op til heder. Min favorit lokalitet er således en ganske almindelig græsmark med en god bevoksning af Djævelsbid, beliggende ved Tranum Klitplantage, men da den stadig fløj på Nørholm hede, var det inde på et lille område på selve heden, jeg så den.
Larvens foretrukne værtsplante er netop Djævelsbid, men den skulle også kunne findes på Ærenpris, måske derfor jeg lærte den at kende som Ærenprispletvinge (T.W.Langer 1970). Den overvintrer selskabeligt i larvestadiet. 

Sommerfuglen kommer gerne til blomster, og er ikke svær at fotografere.

Udbredelse i Danmark:                                                          Kilde: Fugle og Natur.

Sommerfuglen fandtes på en hel del lokaliteter i Jylland i starten af forrige århundrede, men op gennem 1900-tallet forsvandt den fra næsten alle de gamle lokaliteter, og der er nu kun nogle få findesteder tilbage i det nordlige Jylland. Udover Jylland blev arten også fundet på Sjælland, hvor den holdt stand på Melby Overdrev indtil 50'erne.

hedepletvinge.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Hedepletvinge i andre lande?

Marsh Fritillery

Goldener Scheckenfalter

Väddnätfjäril

Moerasparelmoervlinder

Damier de la Succise

Ondas rojas

Aurinia

Przeplatka aurinia

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Hyppigheden er meget ujævn, og man har det indtryk, at Ærenprispletvinge (det hed den dengang), er blevet stadig sjældnere.
Meldt rundt om fra Jylland, tidligere på Fyn, et par steder på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Den er i Danmark uden tvivl mest udbredt og talrig Jylland"

Underside
bottom of page