top of page
Larven og dens foderplanter:

Kommabredpande - Hesperia comma                                                                                                                                    

MINE OPLEVELSER:
Jeg mødte dette vidunderlige dyr første gang i 2016, og jeg må nok sige, at det første møde var noget stormfuldt. Aldrig har jeg set en sommerfugl bevæge sig så hurtigt. Og det blev da også noget af en opgave, overhovedet at få et billede af dyret, men det lykkedes.
Jeg var nu nok for sent ude, for der fløj kun en 3-4 stykker på lokaliteten ved Gudenåens Udspring, og det gjorde jo ikke situationen lettere.
I 2017 var jeg så igen af sted, denne gang lidt tidligere. Og så var det overskyet, hvilket gjorde det noget lettere at komme ind på sommerfuglen, end sidste år, hvor det var solskin.

Levevis:

Kommabredpanden finder man ofte i kystområder på tørre, sandede marker, klitter og overdrev, men den har også en del lokaliteter indlands på tørre ruderater, marker etc., gerne hvor der gror Blåhat, som er én af sommerfuglens yndlingsblomster.
Larven finder man på Fåresvingel, og arten overvintrer, som én af de få, i æggestadiet.
Som beskrevet ovenfor er Kommabredpanden én af de hurtigst flyvende sommerfugle, jeg har mødt, og den hører bestemt blandt de svære, når det gælder fotografering og video af dyret.

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

Kommabredpanden var tidligere udbredt og lokalt almindelig i det meste af landet. De sidste bestande udenfor Jylland forsvandt fra Sjælland i 1991 og fra Bornholm i 1992. Der er heldigvis endnu mange gode bestande i Jylland, især i Midt- og Nordjylland, hvor den kan optræde talrigt på lokaliteterne.

comma.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Kommabredpande i andre lande?

Silver-spotted Skipper

Komma-Dickkopffalter

Silversmygare

Kommamyger

Kommavlinder

Comma

Dorada manchas blancas

Esperia comma

Karłątek klinek

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Fundet i alle 3 lande. Arten hører hjemme på mager, kalkrig jord. Næsten sammenhængende udbredelse op til 63°. Nord herfor kun i et område mellem 68° og 70°"

Underside
bottom of page