top of page

MINE OPLEVELSER:
I sommeren 2015 havde jeg den store fornøjelse og ære, at møde dette prægtige dyr. Det var i Bøtø Plantage. Jeg så i alt 3 eksemplarer, og fik nogle fine videooptagelser af den. Desværre var jeg ikke alene på stedet. Et par netbærende typer løb også rundt, og den ene var så fræk at nette det eksemplar, jeg netop havde filmet. 

En eftersøgning af arten igen i 2017 bød på en stor skuffelse. Området, hvor den fløj sidst var blevet ødelagt, og desværre så jeg den ikke denne gang.

Levevis:

Spejlbredpanden finder man i skovlysninger og langs skovstier, hvor den gerne søger til blomster, bl.a. tidsler, som jeg mødte den på.
Min erfaring med den var, at den gerne fouragerer på blomsterne med sammenklappede vinger, men også gerne soler sig med åbne vinger.
Larven lever på forskellige Græsser, og overvintrer i dette stadie.
Jeg vil kategorisere Spejlbredpanden som én af de letteste bredpander at fotografere.

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

Spejlbredpande blev første gang noteret i Danmark i 1939. Ligesom dens sjældne "fætter" Sortplettet Bredpande var det også i Roden skov på Lolland. I årene derefter blev den observeret en 10-15 gange, alle på Lolland/Falster. Arten blev så ikke set i en årrække, men siden 2011 er den blevet fundet på Falster og en enkelt gang på Møn. Senest er den blevet set i antal ved Bøtø på Falster i både 2013 og 2014, I 2014 også fundet igen på Lolland, så der er måske håb for, at arten igen er ved at få fodfæste i Danmark.

morpheus.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Spejlbredpande i andre lande?

Large Chequered Skipper

Spiegelfleck-Dickkopffalter

Spegelsmygare

Speilsmyger

Spiegeldikkopje

Miroir

Espejitos

Rojnik morfeusz

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Fanget første gang i Danmark 1939 i Roden Skov på Lolland og senere fundet på Horreby Lyng og i Mellemskoven på Falster. Den hører til vore sjældneste sommerfugle."
 

Larven og dens foderplanter:

Spejlbredpande - Heteropterus morpheus                                                                                                                                

Underside
bottom of page