top of page
Kamera Close Up
semele sq.JPG
semele1.JPG
Kamera Close Up
semele2.JPG

White Admiral

White Admiral

Sandrandøje - Hipparchia semele                                           

MINE OPLEVELSER:
Selvom Sandrandøje mest holder til i kystnære områder, har jeg da mødt den hjemme ved mit fødehjem et par gange tilbage i 70'erne. Nu træffer jeg den (foreløbig) kun i de sandede områder i Grene Sande, hvor den synes at have en god bestand.

Levevis:

Sandrandøje holder til på tørre, sandede biotoper, især i klitterne langs kysterne.
Den er en sand mester i camouflage, når den sidder på jorden med sammenklappede vinger. Man skal være "snydeheldig" for at få oversiden at se, men jeg oplevede det en enkelt gang, da en han flirtede med hunnen. I et par sekunder derefter sad hun med spredte vinger (se nederste billede).
Sandrandøje er ikke særlig vild med blomster, men man kan dog være heldig at se den fouragere på Lyng- og Revlingeblomster, og så går den også efter udflydende træsafter.

Larven lever på mange af de Græsser, som vokser naturligt på de tørre og sandede tilholdssteder.
Mine foreløbige erfaringer med sommerfuglen er, at den er ret besværlig at fotografere.

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

Sandrandøje er først og fremmest en kystart, men den forekommer også længere inde i landet på tørre, sandede steder. Udbredt og almindelig i det meste af landet, dog ikke mange fund fra det sydøstlige Jylland, Fyn og Lolland-Falster. På Sjælland mod nord og vest.

semele.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Kalender semele.gif

Hvad kaldes Sandrandøje i andre lande?

Grayling

Rostbinde

Sandgräsfjäril

Kystringvinge

Heivlinder

Agreste

Pardo-rubia

Semele

Skalnik semele

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Sandrandøje er fundet på mager og sandet jord, både ved kysterne og inde i landet"

Underside
semele3.JPG
Kamera Close Up
Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter:
bottom of page