Engkøllesværmer - Zygaena trifolii                                            

MINE OPLEVELSER:

Engkøllesværmeren har jeg kun mødt i Storemose, hvor den er ganske almindelig. Det er også lykkedes mig at finde både larve og puppe af arten.

Storemose er stærkt truet af vindspredte næringsstoffer fra omkringliggende landbrugsarealer, og mange steder ved at gro til i langt græs. Således er Isblåfuglen sandsynligvis nu forsvundet fra lokaliteten, hvor den ellers var relativt almindelig indtil 2015. Engkøllesværmerens "hjørne" af mosen ser dog ikke ud til at være truet, og Sump-Kællingetand trives stadigvæk godt. Forsvinder den, mister vi også køllesværmeren...

Engkøllesværmer kan nemt forveksles med Femplettet Køllesværmer. Gode kendetegn for Engkøllesværmeren er de (som oftest) sammenflydende røde pletter og levestedet, som gerne er mere fugtigt end den femplettede's.

Som alle andre køllesværmer flyver den kun i solskin, hvor den besøger blomster. I Storemose foretrækker den Agertidsel som nektarplante.

trifolii.jpg
ufordel (3).jpg

Udbredelse i Danmark:                     Kilde: Fugle og Natur
Engkøllesværmeren er en rigtig jyde. I nyere tid ingen meldinger om fund fra andre landsdele, (Top og Fibiger nævner dog en mulighed for at finde den på Fyn, og Skat Hoffmeyer nævner et par fund fra Sjælland, som dog nok er fejlbestemte)

Jeg har foreløbig kun fundet den i Storemose.