top of page

Engkøllesværmer - Zygaena trifolii                                            

MINE OPLEVELSER:

Engkøllesværmeren har jeg kun mødt i Storemose, hvor den er ganske almindelig. Det er også lykkedes mig at finde både larve og puppe af arten. Og så er det nok den sommerfugl, jeg oftest har mødt i parring, måske lige bortset fra Grønåret Kålsommerfugl.. hele 4 gange er det blevet til indtil nu (2020).

Storemose er stærkt truet af vindspredte næringsstoffer fra omkringliggende landbrugsarealer, og mange steder ved at gro til i langt græs. Således er Isblåfuglen sandsynligvis nu forsvundet fra lokaliteten, hvor den ellers var relativt almindelig indtil 2015. Engkøllesværmerens "hjørne" af mosen ser dog ikke ud til at være truet, og Sump-Kællingetand trives stadigvæk godt. Forsvinder den, mister vi også køllesværmeren...

Engkøllesværmer kan nemt forveksles med Femplettet Køllesværmer. Gode kendetegn for Engkøllesværmeren er de (som oftest) sammenflydende røde pletter og levestedet, som gerne er mere fugtigt end den femplettede's.

Som alle andre køllesværmer flyver den kun i solskin, hvor den besøger blomster. I Storemose foretrækker den Agertidsel som nektarplante.

Engkøllesværmer ses fra omkring midten af juni til midten af juli i fugtige enge og moser, hvor  larvens foderplante, Sump-Kællingetand, gror. Den overvintrer i larvestadiet.

trifolii.jpg
ufordel.aspx.jfif

Udbredelse i Danmark:                     Kilde: Fugle og Natur
Engkøllesværmeren er en rigtig jyde. I nyere tid ingen meldinger om fund fra andre landsdele, (Top og Fibiger nævner dog en mulighed for at finde den på Fyn, og Skat Hoffmeyer nævner et par fund fra Sjælland, som dog nok er fejlbestemte)

Jeg har foreløbig kun fundet den i Storemose.

trifolii4_pe.jpg
trifolii3_pe.jpg
trifolii2_pe.jpg
trifolii8_pe.jpg
trifolii6_pe.jpg
trifolii1_pe.jpg
trifolii7_pe.jpg
trifolii9_pe.jpg
bottom of page