top of page
megera7.png
megera6.png
megera8.png
vejrandøje2.jpg
megara2_pe.jpg
megera1_pe.jpg
megera4_pe.jpg
megera5_pe.jpg

White Admiral

White Admiral

Vejrandøje - Lasiommata megera                                                 

MINE OPLEVELSER:
Vejrandøje mødte jeg for første gang i Frankrig i 2014. I 2015 lykkedes det mig så også at finde den i Danmark, nemlig på Fanø, hvor den har en lille, isoleret population. Det var dog med noget besvær, at det lykkedes mig at filme dyret. Den er ikke ligefrem særlig samarbejdsvillig, når det gælder fotografering.
Update 2021: Og her må jeg så trække mine ord i mig igen, for de ca. 20 eksemplarer jeg mødte på den gamle veteranbane ved Svenstrup i år, var yderst samarbejdsvillige.

Levevis:

Vejrandøje finder man i tørre, sandede klitområder, overdrev, i kystnære skove og på heder, i grusgrave og lignende.

Sommerfuglen er varmeelskende og ses ofte siddende sole sig i sandet, eller på en sten med udslåede vinger. Den kommer også gerne til blomster.
Sommerfuglen har 2 årlige generationer, hvor sensommergenerationen som regel er den talrigeste.
Larven lever enkeltvis på græsser, bl.a. Hundegræs og Svingel. Den overvintrer i dette stadie.
Fotomæssigt har jeg nu mødt dyret to gange: I strandhederne på Fanø og på veteranjernbaneterrænet i Svenstrup v/Mariager. At sommerfuglen skulle være specielt "click"-følsom, havde jeg ikke indtryk af.

 

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

Vejrandøjens udbredelse i Danmark er begrænset til Djursland, Samsø, det nordlige Sjælland og Bornholm. Her er den en almindelig sommerfugl. I alle andre dele af Danmark er den nærmest ikke forekommende, bortset fra et område ved Skallingen og på Fanø, hvor den er blevet observeret en snes gange.
Og så dog.... i 2018 så og fotograferede min gode ven, kratluskeren Jesper fra Hodde, et eksemplar på Nørholm Hede.... helt ekceptionelt.... og én mere i Assenbæk Plantage.... et superfund, langt væk fra dens normale udbredelse...

megera.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Kalender megera.gif

Hvad kaldes Vejrandøje i andre lande?

Wall

Mauerfuchs

Svingelgräsfjäril

Sydlig ringvinge

Argusvlinder

Mégère

Saltacercas

Megera

Osadnik megera

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Kendt fra hele Danmark, i Jylland dog næppe i mange eksemplarer fra de nordlige egne. Fundet i vekslende antal på mager jord, især langs kysterne."

Underside
bottom of page