vejrandøje3 u.png
vejrandøje2.jpg
Kamera Close Up
Kamera Close Up

White Admiral

White Admiral

Vejrandøje - Lasiommata megera                                                 

MINE OPLEVELSER:
Vejrandøje mødte jeg for første gang i Frankrig i 2014. I 2015 lykkedes det mig så også at finde den i Danmark, nemlig på Fanø, hvor den har en lille, isoleret population. Det var dog med noget besvær, at det lykkedes mig at filme dyret. Den er ikke ligefrem særlig samarbejdsvillig, når det gælder fotografering.

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

Vejrandøjens udbredelse i Danmark er begrænset til Djursland, Samsø, det nordlige Sjælland og Bornholm. Her er den en almindelig sommerfugl. I alle andre dele af Danmark er den nærmest ikke forekommende, bortset fra et område ved Skallingen og på Fanø, hvor den er blevet observeret en snes gange.
Og så dog.... i 2018 så og fotograferede min gode ven, kratluskeren Jesper fra Hodde, et eksemplar på Nørholm Hede.... helt ekceptionelt.... og én mere i Assenbæk Plantage.... et superfund, langt væk fra dens normale udbredelse...

megera.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Vejrandøje i andre lande?

Wall

Mauerfuchs

Svingelgräsfjäril

Sydlig ringvinge

Argusvlinder

Mégère

Saltacercas

Megera

Osadnik megera

Larvens foderplanter:
Enkeltvis på forskellige Græsser

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Kendt fra hele Danmark, i Jylland dog næppe i mange eksemplarer fra de nordlige egne. Fundet i vekslende antal på mager jord, især langs kysterne."

vejrandøje4.jpg
vejrandøje.jpg
Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter: