top of page

Violetrandet Ildfugl - Lycaena hippothoë                                                                                                                                                  

MINE OPLEVELSER:
Den Violetrandede Ildfugl levede, indtil slutningen af 70'erne, i mine
forældres lille mose, Ellebæk Mose. Den var ikke særlig talrig, men jeg
så da alligevel en 5-10 stykker hvert år. Da mosen begyndte at gro til, 
uddøde den lille restbestand, en bestand som sikkert var hårdt ramt 
af indavl, hvilket resulterede i deforme vinger, og sammenvoksede 
pletter på vingeundersiderne.
Jeg har ikke mødt den her i området i nyere tid, men på en "Hedepletvingetur" 2012 til Lundby Hede i Himmerland, så jeg 5 hanner.
På mine ture til Addit Hede i 2016 og 2017, har jeg også været heldig
at se den, endda i pænt antal, og i parring.
Violetrandet Ildfugl er faktisk fundet mange steder i et område mellem Vorbasse og Egtved, så det må være i det område, jeg skal ud og
søge.

Levevis:

Violetrandet Ildfugl holder mest til i enge og moser, hvor den ivrigt besøger blomster, men træffes også på forholdsvis tørre overdrev.
Larven, som overvintrer, lever enkeltvis på Almindelig Syre og Rødknæ.

Den er som regel ikke svær at fotografere.

Udbredelse i Danmark:                                                          Kilde: Fugle og Natur.

Violetrandet Ildfugl er meget lokal forekommende. Den
findes stadig mange steder i Jylland, især i det midtjyske.
I det sydlige Jylland kun ganske få fund. På Sjælland findes den nu kun på nogle få lokaliteter i det nordlige. Kortet
viser desværre alt for tydeligt tilbagegangen af sommerfuglen i resten af Sjælland, på Fyn og Lolland/Falster. En lille population overlever stadig på Bornholm.

violet.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Violetrandet Ildfugl i andre lande?

Purple-edged Copper

Lilagold-Feuerfalter

Violettkantad Guldvinge

Purpurgullvinge

Rode Vuurvlinder

Cuivré écarlate

Manto de Cobre

Czerwończyk płomieniec

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Arten er udbredt og visse steder almindelig"

Underside
hippothoe1_pe.jpg
hippothoe3_pe.jpg
Larven og dens foderplanter:
bottom of page