top of page
phl sq o.jpg

Lille Ildfugl - Lycaena phlaeas                                                                                                                                                 

MINE OPLEVELSER:
Den Lille Ildfugl møder jeg hvert år på mine lokaliteter, som regel enkeltvis, men i den varme og lange sommer 2018, havde den et rigtigt godt flyveår. Især sensommer generationen var rimelig talrig. Således så jeg f.eks. en 5-6 stykker langs et kort stykke af Stokkebrovej, Nørholm Hede, så sent som midt oktober.

Levevis:

Lille Ildfugl foretrækker for det meste tørre blomsterrige biotoper. Jeg møder den på skovlysninger, langs skov- og hedestier, på overdrev, i moser og enge.
Sommerfuglen har mindst to-tre generationer i løbet af sommeren, som overlapper hinanden. Arten kan derfor træffes gennem hele sommerperioden. Helt friske eksemplarer mødte jeg i oktober 2018, så den har givetvis også haft en mulig 4. generation.
Den kommer gerne til blomster, men ynder også blot at sidde på jorden med udbredte vinger og nyde solen.

Larvens foderplanter er Almindelig Syre og Rødknæ, men også forskellige Skræppearter.
Lille Ildfugl forekommer mig at være rimelig let at fotografere, især når den besøger blomster. Den sidder gerne i længere tid på hver blomst. Skræmmer man den, er den pænt svær at følge, da flugten er hurtig.

Udbredelse i Danmark:                                                          Kilde: Fugle og Natur.

Lille Ildfugl træffes overalt i Danmark på passende lokaliteter.

phlaeas.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Kalender phlaeas.gif

Hvad kaldes Lille Ildfugl i andre lande?

Small Copper

Kleiner Feuerfalter

Mindre Guldvinge

Ildgullvinge

Kleine Vuurvlinder

Cuivré commun

Manto bicolor

Argo bronzato

Czerwończyk żarek

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Op til Ishavet, nordpå dog meget spredt"

phl sq u.JPG
Underside
lille ildfugl 1.JPG
phl 3.42.JPG
phl4.jpg
lille ildfugl 2.JPG
lille ildfugl 3.JPG
Larven og dens foderplanter:
bottom of page