top of page
2017-07-15_133341.jpg
2017-07-19_120158.jpg

MINE OPLEVELSER:
Dukatsommerfuglen var ikke ligefrem en almindelig sommerfugl
i mine unge dage. Jeg så den kun 2 gange (1983 og 1985), begge på Nørholm Hede.
Det har heldigvis ændret sig siden.
I 2011 var der således mange af dem på engen mellem Nørholm Hede og Varde Å. De yndede at sidde på tidslerne og suge nektar.
Samme år kunne jeg også melde den fra Ellebæk Mose...mosen, som indtil midten af 80'erne var ejet af mine forældre, og min yndlingslokalitet.
Nu har jeg efterhånden mødt den på alle mine lokaliteter. Mest talrig er den vel i de to store lysninger i Assenbæk Plantage, som jeg for nemheds skyld kalder "trekanten" og "firkanten" p.g.a. deres form.

Levevis:

Dukatsommerfuglen træffer man så at sige overalt. I lysnnger i plantager og skove, moser, overdrev, heder og enge, gerne hvor det er forholdsvis tørt. Den er en ivrig blomsterbesøger. Jeg ser den f.eks. ofte på bl.a. Blåhat, Tidsel, Røllike, og på Engbrandbæger, hvis gule blomster matcher perfekt til den rødorange sommerfugl.

Flugten er som regel kort og flaksende, til tider højt og vildt, hvis den føler sig truet. 

Æggene lægges enkeltvis på Rødknæ og Syre, og overvintrer i dette stadie. Larven kommer frem om foråret fra omkring midten af april.

Fotomæssigt er den rimelig nem at komme ind på livet af, når den "fordyber" sig i blomsternes søde nektar, men i starten af flyveperioden, kan den være forbandet svær, især de brunstige hanner.

Udbredelse i Danmark:                                                          Kilde: Fugle og Natur.

Dukatsommerfuglen har sin hovedudbredelse i Jylland fra Ribe i syd til Thy i nord, og på Sjælland. Bornholm er også godt med. På Fyn, Langeland, Lolland og Falster må den betragtes som sjælden. Et spændende fund blev dog gjort på Ærø i 2017.

dukat.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Dukatsommerfuglen i andre lande?

Scarce Copper

Dukaten-Feuerfalter

Vitfläckig Guldvinge

Oransjegullvinge

Morgenrood

Cuivré de la verge d'or

Manto de Oro

Argo verga d´oro

Czerwończyk dukacik

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Fundet mange steder, men forekommer ikke på Fyn"

Larven og dens foderplanter:

 Dukatsommerfugl - Lycaena virgaureae         

Underside
bottom of page