top of page

Slåpetornstjertvinge

Ensianblåfugl - Maculinea alcon       

MINE OPLEVELSER:
Det var først i 2016, jeg mødte Ensianblåfuglen,  og det var på Lønborg Hede, hvor Bo Skelmose havde fundet en ny lokalitet for den. Den er altså heller ikke så ligetil at komme tæt på, da den foretrækker at opholde sig i sumpede og våde områder, som f.eks. hængedyndsmoser. Så uden lange støvler kommer man ikke langt.

Levevis:

Fugtige enge, hængedyndsmoser, fugtige lavninger på heder og klitheder med bevoksning af Klokkeensian, er sommerfuglens foretrukne biotoper.

Ligesom dens nære slægtning Sortplettet Blåfugl, lever larven først på værtsplanten, for derefter at overvintre i myretuer, hvor den æder løs af myrelarverne, alt imens den forsørger myrerne med et honningdug-agtigt, sødt sekret. Værtsmyrerne er af arterne Almindelig Stikmyre og Korttornet Stikmyre. Den forpupper sig i tuen, og kravler tilsyneladende ubesværet ud af boet efter klækningen, uden at blive angrebet af myrerne.
Mine fotoerfaringer er begrænsede til det ene møde, så umiddelbart vil jeg kalde den svær at fotografere, ikke mindst på grund af de meget fugtige levesteder.

 

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

Ensianblåfuglen er en typisk kystart og kun fundet langs Jyllands vestkyst, samt på Læsø. Inde i landet indtil fornylig kun fundet i Grene Sande v/Billund men i 2017 er der gjort fund af æg (i 100'vis endda) på et par lokaliteter lige syd for. Arten hører til blandt Danmarks sjældneste, men på lokaliteterne kan den optræde ret så talrigt.

ensian.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Kalender alcon.gif

Hvad kaldes Ensianblåfugl i andre lande?

Alcon Blue

Kleiner Moorbläuling

Alkonblåvinge

Gentiaanblauwtje

Azuré des Mouillères

Modraszek alkon

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"I Danmark kun i Jylland. I Nørrejylland (Hammer Bakker) og på Læsø flyver Rebels Blåfugl, i Sønderjylland Jysk Blåfugl, men den nøjere fordeling er endnu uafklaret. Der er desuden fund ved Randers, men ud over disse 3 områder ingen fund fra Danmark."

Se, det var jo ganske sjovt... Ensianblåfuglen blev dengang opdelt i 2 forskellige arter, men så umulige at kende fra hinanden at de begge beskrives under ét: Rebels Blåfugl og Jysk Blåfugl kaldte Langer dem. Han beskriver Jysk Blåfugl som værende en moseart og larven på Smalbladet Ensian, hvorimod Rebels Blåfugl skulle foretrække tørre, sandede steder, og larven på Bredbladet Ensian.... interessant...

ensian 1.jpg
Underside
alcon1.jpg
Kamera Close Up
alcon 3.4.jpg
Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter:
bottom of page