top of page
hyp sq1.jpg
jurtina sq1.jpg
jurtina3.jpg
jurtina sq.jpg

Luktgräsfjäril

White Admiral

White Admiral

Græsrandøje - Maniola jurtina                                                 

MINE OPLEVELSER:
Sammen med Engrandøje, én af Danmarks almindeligste sommerfugle, som jeg træffer på alle mine lokaliteter.

Levevis:

Som navnet antyder, har Græsrandøje en vis forkærlighed for "græssede" områder, og da det jo gror overalt, finder man også sommerfuglen på næsten alle mulige lokaliteter.

Græsrandøje går gerne på blomster, men opholder sig også tit i det lange græs. På lidt kølige dage møder den ofte siddende på jorden med sammenklappede vinger, hvor den hælder siden, så den kan opfange mest mulig varme fra solen. Det der med de sammenklappede vinger, er noget den faktisk altid gør, når den sidder i græsset og på jorden. Søger den nektar i blomsterne, åbner den ofte op for oversiden, som især er flot hos hunnen.

Larven lever på græsser, og overvintrer også i dette stadie.

Græsrandøje er igen én de arter, der er lettest at fotografere, når den sidder på blomsterne. Dens flugt er som regel kort og lav, og den er ikke særlig sky.

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

Græsrandøje er meget almindelig i hele Danmark

jurtina.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Kalender jurtina.gif

Hvad kaldes Græsrandøje i andre lande?

Meadow Brown

Grosses Ochsenauge

Slåttergräsfjäril

Rappringvinge

Bruin Sandoogje

Myrtil

La Loba

Jurtina

Przestrojnik jurtina

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Overalt i Danmark"
Tjah... så kort kan det siges...

jurtina4.jpg
Underside
jurtina2.jpg
jurtina1.JPG
hyp sq1.jpg
Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter:
bottom of page