top of page
gala sq.jpg
gala u.jpg
gala3.jpg
gala4.jpg
gala5.JPG

White Admiral

White Admiral

Galathea - Melanargia galathea                                         

MINE OPLEVELSER:
På ferieturen til Sydfrankrig i 2014, var Galathea den sommerfugl jeg så flest af. Den synes at være meget almindelig der. Nu er det jo så spændende, hvornår denne art invaderer Danmark. Den er i gang med at brede sig nordpå og er vistnok ret almindelig i Polen allerede. Så springet over Østersøen skulle nok være mulig for den, og den er da også fundet et par gange i Danmark: 1996 på Langeland og 1997 på Falster.

Levevis:

Galathea er endnu en "græsart". Den træffes bl.a.. i skovlysninger, grøftekanter, brakmarker, overdrev, moser og enge.
Larven lever på forskellige græsser.

Fotomæssigt havde jeg ingen problemer, da arten gerne kommer til blomster, hvor den lader sig fotografere uden større besvær.

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

Galethea er som nævnt ovenfor, kun fundet to gange i Danmark. Arten breder sig tilsyneladende langsomt mod nord. Den er således ved at få fodfæste i det nordøstlige Tyskland og Polen, og herfra er der jo ikke så langt til "Sydøerne".
Update 2019: Et enkelt eksemplar set på Bornholms sydkyst ved Nyhave. Observatøren fik desværre ingen fotodokumentation, men er en erfaren sommerfuglekender, så observationen anses for at være god nok... FEDT !!!

galathea.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Kalender semele.gif

Hvad kaldes Galathea i andre lande?

Marbled White

Schachbrett

Schackbräde

Dambordje

Demi-deuil

Medioluto norteña

Galatea

Polowiec szachownica

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Ikke hjemmehørende i Skandinavien. Et eksemplar angives fanget i Geel Skov 1895, og 3 stykker opgives fra Ekkodalen på Bornholm 1905, men begge meldinger synes desværre at være noget tvivlsomme, ligesom et eksemplar fra Mejlø 1967. Et eksemplar fra Rødbyhavn 1968 er givet indslæbt."

Underside
gala2.jpg
gala 3.4.jpg
Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter:
bottom of page