Brun Pletvinge - Melitaea athalia                                                                                                                                        

MINE OPLEVELSER:
Brun Pletvinge mødte jeg første gang i 2015. Efter mange års fravær genfandt Inge Nagstrup arten igen i Sønderjylland, nemlig i Snepsgårde v/Ribe, og den måtte jeg selvfølgelig også se. Og jo, den var der skam, dog temmelig affløjet i midten af juli.
For nu at være sikker på at få noget video af den, tog jeg i 2016 til Addit Hede i Midtjylland, hvor den flyver i antal, og igen i 2017. På brakmarken ned til Salten Langsø flyver den til tider i 100'vis.

,

Udbredelse i Danmark:                                                          Kilde: Fugle og Natur.

Vil man være sikker på at se Brun Pletvinge, så er det i området omkring Salten Langsø og Mossø v/Ry. Endvidere imellem Holstebro og Skive, samt det nordlige Djursland. Den var tidlige udbredt og almindelig i Jylland og mange steder på Sjælland, hvor den sidste bestand uddøde i slutningen af 1980'erne.

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Brun Pletvinge i andre lande?

Heath Fritillary

Wachtelweizen-Scheckenfalter

Skogsnätfjäril

Vanlig Rutevinge

Boersparelmoervlinder

Mélitée des mélampyres

Athalia

Atalia

Przeplatka atalia

Larvens foderplanter:
Kohvede, Vejbred og Ærenpris
(Billede kommer senere)

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"I Jylland i det sydøstlige Vendsyssel og Himmerland, samt et område, der groft begrænses af Skive, Holstebro, Ringkøbing, Silkeborg og sydpå til Frøslev. Desuden fundet på Djursland og Mols. Herudover kun på Sjælland, mange steder, og enkelte på Lolland."
Og dengang kaldte man den Brun Kohvedepletvinge.

Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter: