top of page

Brun Pletvinge - Melitaea athalia                                                                                                                                        

MINE OPLEVELSER:
Brun Pletvinge mødte jeg første gang i 2015. Efter mange års fravær genfandt Inge Nagstrup arten igen i Sønderjylland, nemlig i Snepsgårde v/Ribe, og den måtte jeg selvfølgelig også se. Og jo, den var der skam, dog temmelig affløjet i midten af juli.
For nu at være sikker på at få noget video af den, tog jeg i 2016 til Addit Hede i Midtjylland, hvor den flyver i antal, og igen i 2017. På brakmarken ned til Salten Langsø flyver den til tider i 100'vis.
Update 2020: Det er desværre gået stærkt tilbage på lokaliteten i Addit. Hænger måske sammen med, at området nu slåes i juli.

,

Levevis:

Arten lever på tørre, sandede marker og overdrev, og tørre plantager/krat med bevoksning af larvens foretrukne foderplante Kohvede.
I lighed med Okkergul Pletvinge lever larverne selskabelígt i store spind, indtil de om foråret går på opdagelse hver for sig. Larverne kan også bruge Ærenpris og Lancetbladet Vejbred som værtsplante.
Sommerfuglen søger gerne til blomster, og er let at fotografere.

Udbredelse i Danmark:                                                          Kilde: Fugle og Natur.

Vil man være sikker på at se Brun Pletvinge, så er det i området omkring Salten Langsø og Mossø v/Ry. Endvidere imellem Holstebro og Skive, samt det nordlige Djursland. Den var tidlige udbredt og almindelig i Jylland og mange steder på Sjælland, hvor den sidste bestand uddøde i slutningen af 1980'erne.

athalia.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Brun Pletvinge i andre lande?

Heath Fritillary

Wachtelweizen-Scheckenfalter

Skogsnätfjäril

Vanlig Rutevinge

Boersparelmoervlinder

Mélitée des mélampyres

Athalia

Atalia

Przeplatka atalia

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"I Jylland i det sydøstlige Vendsyssel og Himmerland, samt et område, der groft begrænses af Skive, Holstebro, Ringkøbing, Silkeborg og sydpå til Frøslev. Desuden fundet på Djursland og Mols. Herudover kun på Sjælland, mange steder, og enkelte på Lolland."
Og dengang kaldte man den Brun Kohvedepletvinge.

Underside
Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter:
bottom of page