top of page
Kamera Close Up

Østlig Takvinge - Nymphalis xanthomelas                                                       

MINE OPLEVELSER:
Jeg har endnu ikke mødt denne sjældne sommerfugl.

Levevis:

Østlig Takvinges danske tilholdssted under invasionen i 2014-15 var i et forholdsvis fugtigt, lysåbent område med bevoksning af Pil og Birk, hvor den især holdt til i trætopshøjde, sugende saft af de sårede træer. Den kom dog også ned på jorden for at sole sig og optage næringssalte, og til nedfaldsfrugt.
Larven lever bl.a. på Pil og Elm. Overvintrer som voksen.
Fotomæssigt sikkert en svær størrelse... jeg har endnu ikke haft fornøjelsen.

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

Østlig Takvinge var tidligere blot taget en snes gange her i landet, men i 2014-2015 blev den observeret mange steder. Inden da, var der dog helt sensationelt blevet taget et eksemplar i Ho, Vestjylland i sommeren 2011. I 2014 havde den så et helt forrygende år, især på Øerne, men også i Jylland, hvor den blev set flere steder. Efterfølgende havde den en god forårssæson i 2015, som følge af mange overvintrende eksemplarer. Selvom der var en hel del larvefund dette år, sås der dog kun ganske få voksne i sommeren, og i 2016 var "festen forbi"... kun et par eksemplarer set om foråret. Siden er den ikke fundet i Danmark

xanthomelas.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Kalender xanthomelas.gif

Hvad kaldes Østlig Takvinge i andre lande?

Scarce Tortoiseshell

Östlicher Großer Fuchs

Videfuks

Oostelijke vos

Vanesse du Saule

Rusałka drzewoszek

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Nogle få stykker i Danmark, hvoraf 5 på Bornholm (4 i 1954), og ét angiveligt i Jylland i forrige Århundrede"
Og det blev der så ændret radikalt på i 2014 -15

Kamera Close Up
Kamera Close Up
Underside
Kamera Close Up
Kamera Close Up
Kamera Close Up
Kamera Close Up
Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter:
bottom of page