top of page

Stor Bredpande - Ochlodes sylvanus                                                                                                                                

MINE OPLEVELSER:
Stor Bredpande er den tidligste af de "orange" bredpander, som mange ofte forveksler med de to senere arter. Jeg synes nu, den er meget let at kende fra de to, p.g.a. det "plettede" udseende, hvor de andre er ensfarvede. Jeg har den fra alle mine lokaliteter, hvor den forekommer ret talrigt.

Levevis:

Også Stor Bredpande er at finde på næsten alle slags lokaliteter, i lighed med de 2 andre orange arter.
Larven, som overvintrer, lever på forskellige Græsser, bl.a. Hundegræs.
Igen en art, der er forholdsvis let at fotografere

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

Udbredt og almindelig over hele landet. Dog aldrig meldt fra Bornholm.

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Stor Bredpande i andre lande?

Large Skipper

Rostfarbiger Dickkopffalter

Ängssmygare

Engsmyger

Groot dikkopje

Sylvaine

Dorada orla ancha

Karłątek kniejnik

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Udbredt og almindelig, undertiden meget talrig"
 

Underside
Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter:
bottom of page