top of page
Kamera Close Up

MINE OPLEVELSER:
Desværre har jeg ikke selv haft æren af at møde denne smukke sommerfugl, men i februar 2014 fandt min kone et indslæbt eksemplar på hendes arbejde ved Flensted Snitgrønt i Skovlund pr. Ansager.
(1. billede). Den var kommet med et parti salat, importeret fra Italien med lastbil. Den var selvfølgelig helt afmattet p.g.a. det lange ophold i lastbilens kølerum, men hun tog den med hjem og solen og varmen fik liv i sommerfuglen. Jeg forsøgte at fodre den med noget sukkervand, men efter en 3-4 dage måtte jeg opgive. Min gode ven John Mikkelsen i Grimstrup fik overdraget sommerfuglen og sørgede for at "bevare" den for eftertiden.
Sommerfuglen er nu hjemme hos os igen... i glas og ramme.

Levevis:

Svalehalen er en god flyver, og den træffes derfor på mange forskellige lokaliteter. Foretrukne levesteder er dog enge og moser, hvor larvens foderplante Kær-svovlrod forekommer. Indtil starten af 60'erne levede den f.eks. på min lokale Nørholm Hede, hvor den "hill-toppede" på bakkerne, og larverne har sikkert nydt godt af foderplanterne i engen langs Varde Å.
En samler oplyste mig således om fangst af 15 stk. på heden i 1962... underligt at tænke på, at Svalehalen fløj rundt derude, da jeg var 5 år...

Svalehalen har normalt én årlig generation i Skandinavien, men det varmere klima har gjort, at der ofte også optræder en anden generation, som dog  normalt ikke er så talrig.
Foruden Kær-svovlrod kan larven også træffes på både dyrket og Vild gulerod og Angelik, samt Dild. Den overvintrer som puppe.

Som nævnt har jeg ingen erfaring med sommerfuglen, men den skulle være ret nem at fotografere, når den går på blomster.
 

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

Den sidste bestand levede, indtil slutningen af 70'erne, i Filsø området. Nu træffes den kun som tilflyver fra Sverige og Tyskland, især i det østlige Danmark. Den er muligvis ved at genetablere sig i Skagen området. De seneste år er der meldt en hel del fund af larver. Desværre er det blevet et problem at offentliggøre fundene, da den er stærkt efterstræbt af samlere.

svalehale.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Svalehale i andre lande?

Swallowtail

Schwalbenschwanz

Makaonfjäril

Svalestjert

Koninginnenpage

Machaon

Makaon

Macaone

Paź królowej

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Forsommerkuldet er langt det talrigeste.
2. kuld optræder i Danmarks sydlige dele, især Sønderjylland. Sommerfuglens typiske form flyver på Øerne, i Nord- og Midtjylland og resten af Skandinavien. Den er énkuldet.
Trods den vekslende hyppighed må den for hele Skandinavien som helhed, kaldes ikke sjælden"

Svalehale - Papilio machaon                                                         

Kamera Close Up
Underside
Kamera Close Up
Kamera Close Up
Kamera Close Up
Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter:
bottom of page