top of page
aegeria o.gif
aegeria2.jpg
aegeria1.jpg

White Admiral

White Admiral

Larven og dens foderplanter:

Skovrandøje - Pararge aegeria                                                   

MINE OPLEVELSER:
I 2011 skrev jeg: "Skovrandøje er også en af de arter, der i de sidste årtier har bredt sig mod vest. Den er således fundet ved Nr. Nebel og i Varde Søndre Plantage (2011), samt ved Brørup. Den burde egentlig også være i Nørholm Skov, hvor livsbetingelserne svarer til dem i de østjyske skove, så det er altså også en art, jeg vil eftersøge i 2012."
Og... jeg har selvfølgelig eftersøgt den.... med et fantastisk resultat. Hele 3 gange indenfor blot en uge fandt jeg den i: "Krattet" ved Ansager, Krarup Lund ved Letbæk Mølle og så endelig også i Nørholm Skov. Jeg tør dermed godt slå fast, at også Skovrandøje har fået et godt fodfæste her i Vestjylland.
I 2014 så jeg den igen, men på et noget usædvanligt sted, nemlig midt ude på Nørholm Hede. Det var Jesper Kristensen, der opdagede den, da vi var ude for at lede efter den dagflyvende Melbærris-Dagugle. Ikke lige en biotop, hvor man skulle forvente denne sommerfugl.
I 2018 så Jesper så hele 5 eksemplarer i Assenbæk Plantage, igen på et uventet sted; nemlig i en lille fyrrelund. Jeg fik dog kun et flygtigt øjeblik af sommerfuglen på lysningen udenfor. 
I 2019 har jeg så mødt den på stien ind til den første lysning i plantagen. Mindst 3 eksemplarer fløj rundt, og den var der igen i 2020.
Endvidere et overraskende fund på stien hen til Storemose i 2020.
Den hygger sig åbenbart  også i "Barbaras Hule" syd for Varde, hvor jeg så den flere gange i 2018.
Så ja, Skovrandøje har en fast bestand og godt fodfæste i det vestjyske, omend meget lokal.

 

Levevis:

Skovrandøjet er den eneste danske art, som ligefrem foretrækker lidt skygge. Den lever i løvskove, hvor den ynder at opholde sig på små solbelyste pletter i underskoven. Den er meget territoriehævdende, og jagter alt, hvad der kommer indenfor dens domæne, uanset størrelse. Selv mennesker forsøger den at "skræmme væk".

Skovrandøje afviger på endnu et punkt fra andre danske sommerfugle ved, at kunne overvintre både som larve og puppe (markeret med lysegrøn i bjælken nedenunder). Den lever enkeltvis på forskellige Græsser. Der nævnes bl.a. Hundegræs og Fløjlsgræs. Svenskerne kalder den Kvikgræs-sommerfugl.
Den lader sig nemt fotografere,  da den gerne har et yndlingsblad eller gren, hvor den holder udkig efter eventuelle rivaler. Så er det bare at sætte sig og vente.

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

Udbredt og almindelig i det meste af landet, dog meget lokal og ikke almindelig i Sydvest- og Vestjylland. På Bornholm kun meldt et enkelt fund i 2012

aegeria.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Kalender aegeria.gif

Hvad kaldes Skovrandøje i andre lande?

Speckled Wood

Waldbrettspiel

Kvickgräsfjäril

Flekket Ringvinge

Bont zandoogje

Tircis

Maculada

Egeria

Osadnik egeria

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Ca. 1900 var arten én af Danmarks allersjældneste sommerfugle, kun kendt i få eksemplarer fra Lolland-Falster, omkring 1940 én af de almindeligste i løvskov, men nu atter sjældnere"

aegeria u.gif
Underside
aegeria3.gif
aegeria sq.JPG
aegeria4.jpg
bottom of page