top of page

Lille Natpåfugleøje - Saturnia pavonia                                           

MINE OPLEVELSER:

I gamle dage, dengang jeg fór rundt med net og giftglas, fangede jeg et par hanner ved at placere mig på toppen af én af de mange små bakker på Nørholm Hede. De flyver nemlig om dagen på jagt efter de nyklækkede hunner, som udsender erotiske pheromoner og lokker hannerne til sig. Så med vinden (og pheromonerne) i ryggen, var det bare og vente indtil hannerne kom flyvende i rasende fart en halv meters penge over hedevegetationen. Det var slet ikke så let, og havde det været i dag, havde jeg, gamle dreng, ikke haft en jordisk chance. Nu er jeg jo så heldigvis blevet klogere og har lagt nettet og giftglasset på hylden forlængst. 
Det er så heller ikke blevet til mange møder med denne flotte natsommerfugl siden. Faktisk har jeg kun set den voksne sommerfugl en enkelt gang, og det var i Pølmose, hvor jeg var så heldig at finde en friskklækket hun. Desværre dukkede der ingen hanner op i den godt halve time, jeg holdt øje med hunnen. 

Endvidere mødte jeg larven en enkelt gang på Nørholm, og også fundet en tom kokon på Abild Hede.

Hannerne flyver som nævnt om dagen, hunnerne forholder sig rolige og sidder og venter på hannerne, ofte godt skjult i vegetationen. Begge køn flyver om natten.
Den noget mindre han er brunlig, hunnen mere grålig, over i det blågrå.
Levestedet er tørre, sandede biotoper, fortrinsvis heder og åbne klitplantager.
Larven lever på Lyng, Brombær og vilde roser. Inden forpupningen, spinder den en solid kokon, som den overvintrer i.

pavonia.jpg
uf849.png

Udbredelse i Danmark:                     Kilde: Fugle og Natur
Lille Natpåfugleøje regnes for ret almindelig i det meste af landet på egnede biotoper. Den er dog sparsomt forekommende i det sydøstlige Danmark, og på Bornholm regnes den for sjælden.

pavonia 2_pe.jpg
pavonia 3_pe.jpg
pavonia 1_pe.jpg
pavonia 4_pe.jpg
pavonia 5_pe.jpg
bottom of page