top of page

Slåpetornstjertvinge

Sortplettet Blåfugl - Phengaris arion         

MINE OPLEVELSER:
Sortplettet Blåfugl har jeg mødt en enkelt gang, og det var i2017. Med Marielyst på Falster som "Basecamp", snuppede jeg en tur til Høvblege på Møn, som nu er sommerfuglens sidste og eneste tilbageværende tilholdssted.

Levevis:

Arten er meget krævende, hvad angår biotopernes beskaffenhed: Tørre, varme, sandede overdrev og heder med bevoksning af Timian og Merian, som er larvens foderplanter. Den overvintrer som larve, men ikke på almindelig vis. Det foregår i et "underjordisk hotel", nemlig i myretuen hos Hedestikmyrerne. Den "betaler" for opholdet ved at afsondre et sødligt honningdug-agtig sekret, som myrerne elsker, alt imens den mæsker sig i myrernes larver. Om foråret forpupper larven sig i tuen. Forunderligt nok slipper den nyklækkede sommerfugl tilsyneladende forbi myrerne uden at blive angrebet, når den kravler ud fra tuen...
Mine, foreløbig ca. 2 timers erfaring med sommerfuglen er, at den er rimelig svær at fotografere. Èn af de andre sommerfugleinteresserede gav mig det tip, at holde øje med, hvor den sætter sig, når der går en sky for solen, for så længe solen skinner "fiser" den rundt, og ikke til at holde styr på. Så var det jo heldigt, at jeg havde valgt en dag, hvor det hele tiden skiftede, så jeg kunne få et par skud af den.

 

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

Sortplettet Blåfugl findes i dag kun i Høvblege på Møn. Den havde tidligere bestande rundt omkring i landet, bl.a. langs kysten i Thy, Djursland, omkring Vejle Fjord, og langs Nordsjællands kyst, hvor den var ret talrig, samt på Bornholm. Alle steder er den nu forsvundet fra, og i Høvblege er den desværre også truet. Arten er totalfredet.

arion.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Kalender arion.gif

Hvad kaldes Sortplettet Blåfugl i andre lande?

Large Blue

Quendel-Ameisenbläuling

Svartfläckig blåvinge

Tijmblauwtje

Azuré du Serpolet

Hormiguera de lunares

Modraszek arion

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"I Jylland mellem Limfjorden og Kongeåen, tidligere på Fyn, i Nord- og Nordvestsjælland i nærheden af kysterne, et par steder på Bornholm og et enkelt sted på Lolland-Falster".
Ja, det er unægteligt gået ekstremt meget tilbage for sommerfuglen.

Underside
arion1.JPG
arion sq.JPG
Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter:
bottom of page