top of page

MINE OPLEVELSER:
Stor Kålsommerfugl er ganske almindelig på de fleste af mine lokaliteter. Det forekommer mig, at den er mest talrig i anden generation. I forhold til de 2 andre almindelige arter, ligger den midt imellem, hvad angår hyppighed.


 

Levevis:

Stor Kålsommerfugl træffes på blomsterrige lokaliteter: Grøftekanter, enge, moser, overdrev, skovlysninger og i haven, hvor den ofte ses på Sommerfuglebusken.

I gode år kan man opleve dem i store mængder, bl.a. i grøftekanterne langs vejene, hvor den gerne besøger bl.a. Tidsler og Gederams...
Stor Kålsommerfugl har 2 til 3 generationer årligt. Larven lever på forskellige korsblomstrede, og kan optræde som "skadedyr" på køkkenhavens kål. Overvintringen sker som puppe.
Den store Kålsommerfugl forekommer mig at være den nemmeste at fotografere af de tre almindelige arter. Den er dog, i lighed med de andre "Kålere", blevet nedprioriteret i mit emnevalg. Det skal der selvfølgelig gøres noget ved fremover.

Udbredelse i Danmark:                                                          Kilde: Fugle og Natur.

Stor Kålsommerfugl er almindelig overalt i Danmark.

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Stor Kålsommerfugl i andre lande?

Large White

Grosser Kohlweissling

Kålfjäril

Stor Kålsommerfugl

Groot Koolwitje

Piéride du chou

Blanca de la Col

La Cavolaia Maggiore

Bielinek kapustnik

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Stor Kålsommerfugl følger mennesket ligesom Lille Kålsommerfugl, og er fundet overalt, hvor der er samlet"

Larven og dens foderplanter:

Stor Kålsommerfugl - Pieris brassicae           

Underside
bottom of page