top of page

MINE OPLEVELSER:
Der er ikke så meget at fortælle om Grønåret Kålsommerfugl udover, 
at det er den mest almindelige af de almindelige Kålsommerfugle. Det er også den tidligst flyvende, og den senest flyvende.
Mange har det svært med at kende kålsommerfuglene fra hinanden.
Og jo... den lille og den store har da visse ligheder, men den grønårede synes jeg er let at kende på netop de grønlige ribber.


 

Levevis:

Den Grønårede Kålsommerfugl træffes på mange forskellige lokaliteter: Grøftekanter, enge, moser, overdrev og skovlysninger. I modsætning til de to andre kålsommerfuglearter, møder man den ikke så ofte i kulturhaverne. Den er en ivrig blomsterbesøger.
Grønåret Kålsommerfugl har 3 til 4  generationer årligt. Larven lever på forskellige vilde korsblomstrede. I sjældne tilfælde også på køkkenhavens kål. Overvintringen sker som puppe.
Arten er forholdsvis let at fotografere. Det er nok den art, jeg oftest har foreviget i parring.

Udbredelse i Danmark:                                                          Kilde: Fugle og Natur.

Grønåret Kålsommerfugl er almindelig overalt i Danmark.

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Grønåret Kålsommerfugl i andre lande?

Green-veined White

Rapssweisling

Rapsfjäril

Rapssommerfugl

Klein geaderd witje

Piéride du navet

Blanca verdinervada

La novoncella

Bielinek bytomkowiec

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"En af vore almindeligste sommerfugle, som træffes overalt fra syd til nord"

Larven og dens foderplanter:

Grønåret Kålsommerfugl - Pieris napi                                                                                                                                         

Underside
bottom of page