top of page

MINE OPLEVELSER:
Af de tre almindelige kålsommerfugle er den Lille Kålsommerfugl så absolut den mindst almindelige. Jeg kan godt være lidt nervøs for, at den går hen og bliver en sjældenhed, uden at vi egentlig lægger mærke til det. Det er i hvert fald en art, jeg skal til at koncentrere mig noget mere om.

 

Levevis:

Lille Kålsommerfugl er, i lighed med sine nære slægtninge, en ivrig blomsterbesøger. Den træffes derfor på blomsterrige lokaliteter, alt fra grøftekanter, enge, moser og overdrev, til parcelhushaven, hvor den ofte ses på Sommerfuglebusken.

De tre almindelige arter flyver ofte sammen. I gode år, senest i 2018, kunne man opleve dem i store mængder, bl.a. på grøftekanternes Gederams... et flot og imponerende syn.
Lille Kålsommerfugl har 2 til 3 generationer årligt. Larven lever på forskellige korsblomstrede, og kan optræde som "skadedyr" på køkkenhavens kål. Overvintringen sker som puppe, som man ofte kan finde siddende på husmure. Jeg har engang haft én i vindueskarmen, som klækkede på en lun aprildag.
Indtil videre er det ret begrænset, hvad jeg har af fotooplevelser med sommerfuglen, da den ikke er så almindelig her i området. Min erfaring med arten er derfor ret begrænset, så det må der gøres noget ved i den kommende tid.

Udbredelse i Danmark:                                                          Kilde: Fugle og Natur.

Lille Kålsommerfugl er almindelig overalt i Danmark, men dog lidt mindre hyppig i den vestlige del af landet.

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Lille Kålsommerfugl i andre lande?

Small White

Kleiner Weissling

Rovfjäril

Liten Kålsommerfugl

Klein Koolwitje

Piéride de la Rave

Blanquita de la Col

La Rapaiola

Bielinek rzepnik

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Lille Kålsommerfugl forekommer så at sige overalt på den nordlige halvkugle"

rapae1.jpg

Lille Kålsommerfugl - Pieris rapae                                                                                                                                        

Underside
rapae2.jpg
bottom of page