top of page

Ljungblåvinge

Slåpetornstjertvinge

Argusblåfugl - Plebejus argus     

MINE OPLEVELSER:
Argusblåfuglen har jeg kun mødt en enkelt gang, nemlig på Lønborg Hede i 2016, hvor den primære jagt gjaldt Ensianblåfuglen. Der er sgu' egentlig lidt for dårligt, for den lille blåfugl findes faktisk mange steder i mit område. Det skal der vist snart gøres noget ved...

Levevis:

Argus er mere eller mindre et kystdyr. Den kan godt lide tørre, sandede områder, som tørre strandenge og klitter, inde i landet også på heder og ruderater. Den er ofte talrig og ganske selskabelig på lokaliteten, og kommer gerne til blomster, eller soler sig med åbne vinger.
Larven lever på Hedelyng og Klokkelyng. Den besøges gerne af myrer, da den afgiver et sukkerholdigt sekret, som myrerne elsker, mod at de så beskytter larven mod evt. fjender. Den overvintrer i ægstadiet.
Fotoerfaring har jeg ikke rigtig med dyret, men et par i parring lod sig dog villigt fotografere den ene gang jeg har mødt den...

 

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

Argusblåfuglen har sin hovedudbredelse i Jylland i kystnære områder, men også mange lokaliteter indlands, især på de jyske heder. På Øerne endnu mange steder langs Nordsjællands kyst, ved Ulvshale på Møn, Bøtø diget på Falster, og på Bornholm, også langs kysten. Arten beskrives som værende i tilbagegang.

argus.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Kalender argus.gif

Hvad kaldes Argusblåfugl i andre lande?

Silver-studded Blue

Argus-Bläuling

Ljungblåvinge

Argusblåvinge

Heideblauwtje

Petit argus

Niña hocecillas

Argo

Modraszek argus

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"I Danmark almindeligst i Jylland og på Bornholm.Synes at mangle syd for linjen Varde-Horsens med undtagelse af det sydligste Sønderjylland."

Underside
argus2.jpg
argus1.jpg
Kamera Close Up
Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter:
bottom of page