top of page

MINE OPLEVELSER:
Foranderlig Blåfugl så jeg fåtallig i 2011-13 på Nørholm Hede, men kun hannen, og kun på et lille område på stien ned til engen. I 14-15 så jeg den ikke, men så i 2016 dukkede den op langs hedevejen tæt ved Møllen. Og endelig fik jeg hunnen at se. Siden da har jeg mødt den mange steder langs vejene på heden, og den ser ud til at være i fremgang.

 

Levevis:

Foranderlig Blåfugl møder jeg, indtil videre kun på heden, men der nævnes også klitter og højmoser som egnede lokaliteter.
Ligesom dens nære slægtning Argusblåfuglen, bliver larven beskyttet mod evt. fjender af myrer, mod at "forsyne" dem med et sødt sekret. larvens foderplanter er kællingetand og hedelyng; den overvintrer i ægstadiet.
Indtil for nylig, har jeg haft en del besvær med at fotografere den, men siden jeg har fundet den langs hedevejene, har jeg haft bedre held med at komme ind på livet af den.

Udbredelse i Danmark:                                                          Kilde: Fugle og Natur.

Hist og her på egnede lokaliter, hvor den kan optræde talrigt. Udbredt over det meste af Jylland, flere steder i Nordsjælland, samt på Bornholm. Ikke fundet i nyere tid på Fyn og Lolland/Falster.

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Dukatsommerfuglen i andre lande?

Idas Blue

Idas-Bläuling

Hedblåvinge

Idasblåvinge

Vals Heideblauwtje

Moyen Argus

Niña Esmaltada

Idas

Modraszek idas

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Fundet hist og her over det meste af Danmark. På Fyn synes den ikke at være taget siden 1920"
Læg mærke til hans ordbrug.... taget... ikke set...

Larven og dens foderplanter:

 Foranderlig Blåfugl - Plebejus idas        

Underside
bottom of page