top of page

MINE OPLEVELSER:
Isblåfuglen er endnu én af de truede arter, som er i tilbagegang. I 2013 opsøgte jeg en ny lokalitet her i nærheden af Ansager, kaldet Storemose. Mosen ligger små 10 km syd for Ansager. Og her fandt jeg denne flotte sommerfugl, ikke i antal, men dog pænt almindelig.
Det har desværre ændret sig siden. I de efterfølgende 3 år er den blevet stadig sjældnere, og i 2017 har jeg slet ikke set den. Som så mange andre steder gror levestedet til i langt græs, som følge af de luftbårne næringsstoffer fra omkringliggende landbrug.... en sørgelig udvikling...
I 70'erne var den meget almindelig på min yndlingslokalitet, mine forældres mose, men her er den for længst væk, til dels p.g.a. af tilgroning, til dels af samme årsag som ovenfor nævnt.
Update 2020: Nu er det efterhånden 4 år siden, jeg har set Isblåfuglen i Storemose, så jeg må nok konstatere, at den er forsvundet derfra.
Til gengæld har jeg fundet den i "Barbaras Hule" syd for Varde, siden 2018.

Udbredelse i Danmark:                                                          Kilde: Fugle og Natur.

Isblåfuglen har sin hovedudbredelse i Jylland, i det sønderjyske dog meget spredte fund. På Sjælland, hvor den for bare 25 år siden, var meget udbredt, har den nu kun ganske få bastioner tilbage, og på Fyn og Lolland er den helt væk. På Falster og Møn endnu få bestande tilbage, og på Bornholm er den kun fundet enkeltvis, senest i 2013, hvilket kunne tyde på, at arten ikke er hjemmehørende der.

amandus.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Isblåfuglen i andre lande?

Amanda's Blue

Vogelwicken-Bläuling

Silverblåvinge

Sølvblåvinge

Azuré de la Jarosse

Niña Estriada

Modraszek amandus

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"I Jylland især syd for Limfjorden, men ikke mange steder i Vest- og Sønderjylland. På Fyn en del steder, men i tilbagegang, på skovenge mange steder på Sjælland"
Endvidere en underfundig bemærkning fra Hr. Langer om denne sommerfugl: "Den holder af blomster og går gerne til Brombær, der i det hele taget er en glimrende sommerfugleblomst - men hård ved nettet".
Ja ja, der kan man bare se...

Larven og dens foderplanter:

 Isblåfugl - Polyommatus amandus       

Underside
bottom of page