top of page
icarus sq m.jpg
icarus sq f.jpg

Cuivré commun

Almindelig Blåfugl - Polyommatus icarus                                              

MINE OPLEVELSER:
Man burde nok finde på et bedre navn til Almindelig Blåfugl, for ligefrem almindelig er den ikke her i området. Jeg ser den dog hvert år på mange af mine lokaliteter, men fåtallig. På min nye lokalitet Utoft Sande var den dog ret talrig i sommeren 2018, og ligeledes langs hedevejen på Nørholm Hede så jeg den i større antal end sædvanligt.

Levevis:

Almindelig Blåfugl er ikke så kræsen, hvad angår lokaliteter. Jeg møder den f.eks. langs skovstier, skovlysninger, sandbakken ved fiskesøen, i moser og enge, på heden osv.
Larven lever på ærteblomstrede, især Kællingetand foretrækkes, men også Harekløver, Rødkløver og Humle-Sneglebælg nævnes i litteraturen.
Den har 2-3 generationer om året, hvoraf sidste generations larver overvintrer.
Rent fotografisk har jeg både gode og dårlige erfaringer. Kommer ligesom lidt an på, hvilket "humør" sommerfuglen er i, om den er let eller svær.... men sådan er det vel egentlig med mange andre arter også... jeg siger bare... tålmodighed belønnes...

 

Udbredelse i Danmark:                                                          Kilde: Fugle og Natur.

Almindelig Blåfugl er fundet i alle landsdele, og ganske almindelig de fleste steder.

icarus.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Kalender icarus.gif

Hvad kaldes Almindelig Blåfugll i andre lande?

Common Blue

Hauhechel-Bläuling

Puktörneblåvinge

Vanlig Blåvinge

Icarusblauwtje

Azuré commun

Dos Puntos

Argo Azzurro

Modraszek ikar

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Overalt hvor der samlet."
Uuuuuuuhhhh...
 

icarus sg u.JPG
Underside
icarus2.jpg
icarus 4.3.jpg
icarus3.jpg
icarus sq.jpg
icarus4.jpg
Larven og dens foderplanter:
bottom of page