top of page

MINE OPLEVELSER:
Denne sjældne strejfer har jeg ikke mødt endnu.

 

Levevis:

Ligesom Gul Høsommerfugl og Orange Høsommerfugl besøger den os i varme somre med østen- og søndenvind. Sommerfuglen finder man som regel på strandenge og andre kystnære områder uden alt for megen bevoksning, hvor den besøger blomster, bl.a. Strandsennep, der er larvens foretrukne værtsplante her i landet.
Den søger dog også til kløver- og lucernemarker, hvor den ofte  ses sammen med dens gule og orange "trækvenner".
Den har muligvis overvintret i landet, men der er vist ingen sikre oplysninger.
Ja, og fotomæssigt kan jeg (endnu) ikke bidrage, men jeg formoder den er rimelig nem, når den besøger blomster.

Udbredelse i Danmark:                                                          Kilde: Fugle og Natur.

De to sikreste lokaliteter for sommerfuglen må være Bøtø Diget på Falster og Bunddragene/Hyllekrog, det sydligste punkt på Lolland, lidt øst for Rødbyhavn. Den når sjældent længere end til det sydøstlige Danmark, men tidligere er den blevet registreret i det meste af landet, og har tilsyneladende også haft en fast population flere steder.
I 2019 havde den et supergodt år, og blev set flere steder i Danmark

edusa.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Grønbroget Kålsommerfugl i andre lande?

Eastern Bath White

Östlicher Reseda Weissling

Grönfläckig vitfjäril

Oostelijk resedawitje

Marbré de Fabricius

Bielinek rukiewnik

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Grønbroget Kålsommerfugl er fundet over hele Danmark. Den synes at have egentlig hjemme i Østjylland, på Fyn og på Sjælland.Den svingende hyppighed hænger sammen med indvandringen fra Tyskland"

Larven og dens foderplanter:

Grønbroget Kålsommerfugl - Pontia edusa                                                                                                                                      

Underside
bottom of page