top of page

Spættet Bredpande - Pyrgus malvae                                                                                                                                      

MINE OPLEVELSER:
Spættet Bredpande er en lille vims fyr, og svær at følge. Jeg har den fra min gamle mose, hvor den fløj i 70'erne, men der skulle gå over 30 år før jeg så den igen. Det var på Haltrup Hede i 2013. Selvom jeg kun fik et møgdårligt id-billede, var gensynet med den, relativt sjældne bredpande, stor.
Siden da har jeg også mødt den ved fiskesøen i Puglund og i Storemose, ja endda 4 eksemplarer på samme dag i 2015.
Og det blev så lige overgået i 2019, 5 eksemplarer set, men sandsynligvis mange flere, igen i Storemose.
Update 2021: Arten har stadig en lille bestand i Storemose, og det har den også i Utoft Sande, hvor jeg talte til 4 i år.

O

Levevis:

Spættet Bredpande møder jeg gerne på lokaliteter med lav bevoksning, som i Storemose. På Haltrup Hede flyver den  langs skovstien, det samme på Nørholm Hede, men ellers nævnes der enge, overdrev, skovlysninger og klitområder i litteraturen.

Som sin nære gråbåndede slægtning er flugten lav og hurtig, og meget svær at følge. Dertil kommer, at den flyver samtidig med daguglerne Brun Kløverugle og Marmoreret Kløverugle, hvilke den meget let kan forveksles med. Den kommer til blomster, men dens yndlingsbeskæftigelse er at sole sig på et blad eller på den bare jord; ved Puglund Fiskesø kan man således finde den på muldvarpeskuddene.

Larven lever på Potentil og Skovjordbær, og overvintrer som puppe.

Sommerfuglen hører ikke til de letteste at fotografere. Dens størrelse og camouflage gør, at man ofte kommer til at jage den op, og så kan det være forbandet svært at følge, hvor den sætter sig igen.
 

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

Bredpanden er desværre i stærk tilbagegang. I Jylland dog stadig en hel del lokaliteter, men både på Fyn og Sjælland er den truet af udryddelse. På Møn endnu ved Ulvshale og på Lollands sydkyst omkring Rødby.

malvae.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Spættet Bredpande i andre lande?

Grizzled Skipper

Kleiner Würfel-Dickkopffalter

Smulltronvisslare

Bakkesmyger

Aardbeivlinder

Hespérie de la mauve

Ajedrezada menor

Esperia de la malva

Powszelatek malwowiec

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Katostbredpande er fundet over hele Skandinavien og anses for ret almindelig. Kun på Bornholm og nordpå synes den at være mindre hyppig. Fra Lolland-Falster er den først meldt i vort Århundrede"

Jeps, dengang blev den kaldt Katostbredpande...

Underside
Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter:
bottom of page