top of page

Seksplettet Køllesværmer - Zygaena filipendulae                                        

MINE OPLEVELSER:

Den Seksplettede Køllesværmer har jeg mødt en hel del gange, men aldrig så talrig som i 2021. På en "soldiset" dag fløj en 20-25 eksemplarer livligt rundt langs Stokkebrovej på Nørholm Hede, søgende efter nektar i Djævelsbid- og Blåhatblomsterne, og søgende efter mager... hele 3 par havde fundet hinanden og i færd med at videreføre arten.
Den kendes let fra andre køllesværmerarter ved at have to røde pletter på forvingens yderkant, alle andre har kun én. Larverne lever selskabeligt på Almindelig Kællingetand og til dels også Sumpkællingetand. De overvintrer som ganske spæd. 
Sommerfuglen træffes især på tørre, sandede, men blomsterrige biotoper som heder, grusgrave, overdrev og enge. Den giver sig som regel god tid til at samle nektaren, så den er meget nem at fotografere.

filipendulae map.jpg
filipendulae map2.png

Udbredelse i Danmark:                     Kilde: Fugle og Natur
Seksplettet Køllesværmer er udbredt og lokalt almindelig i hele landet.

filipendulae5_pe.jpg
filipendulae3_pe.jpg
filipendulae4_pe.jpg
filipendulae2_pe.jpg
bottom of page